O NÁS 2018-03-30T23:21:36+00:00

KTO SME

Univerzita vedomého života, n. o. je nezisková organizácia poskytujúca služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb.

Náš tím, viac ako 20 skúsených lektorov, ponúka kvalitné výukovo-zážitkové vzdelávanie pod názvom „Rozpoznanie skutočnosti“ určené pre každého, kto chce rozvíjať svoje fyzické, emočné, mentálne aj duchovné schopnosti. Pomáhame študentom uchopiť ich vzácne kvality a jedinečnosť a rozvíjať ich tak pre osoh vlastný, ako aj pre osoh všetkých okolo nás. Ponúkame cestu k slobode a tvorivej spolupráci.

Čo získaš štúdiom na Univerzite vedomého života ?

  • Získaš kontrolu nad svojim životom a staneš sa pánom situácii ktoré sa ti dejú.
  • Naučíš sa konštruktívne zvládať a uchopiť konflikt a využiť jeho potenciál vo svoj prospech.
  • Zlepšíš si vzťahy s okolím či už pracovným alebo rodinným.
  • Naučíš sa vedome pracovať s príťažlivosťou.
  • Porozumieš svojim strachom a naučíš sa s nimi pracovať.
  • Naučíš sa čeliť rôznym stresovým situáciam.
  • Naučíš sa riešiť rôzne zdravotné problémy a predchádzať im.
  • A mnoho ďaľšieho…

.

Náš príbeh

DOTYK ZÁMEROV

Na počiatku nášho príbehu boli zámery štyroch zakladateľov, ktoré našli k sebe cestu. Túžili sme vytvoriť univerzálnu formu vzdelávania, ktorá rešpektuje jedinečnosť každej ľudskej bytosti. Túžili sme ponúknuť oporné rameno na ceste k slobode každému, kto hľadá. Túžili sme vzdelávať sa inak. Túžili sme učiť ľudí slobodne rásť a vyjadrovať svoje prirodzené kvality a zručnosti. Túžili sme naplno prejaviť svoj potenciál a ponúknuť ho svetu.

Vedomou spoluprácou sa obrúsili hrany našich individuálnych zámerov a zo štyroch zámerov sa zrodil jeden spoločný. Nazvali sme ho Univerzita vedomého života. Aby sme nový projekt zhmotnili, naše túžby sme premenili na činy. Leri sformuloval dlhoročné teoretické a praktické znalosti týkajúce sa rozpoznania „egostredného systému“  a rozvoja vlastného JA do védy a tak vznikol základný kameň nového systému vzdelávania – „Rozpoznanie skutočnosti“. Beatka urobila osvetu, šíri dobré meno univerzity a citlivo vníma súlad s novými učiteľmi. Ivička dáva našej univerzite pocit zázemia, vyčarovala bezpečný prístav pre študentov a naplno rozvíja svoje organizačné zručnosti. Katka vytvára reálne kontúry a formu nového systému vzdelávania tak, aby sa stal pochopiteľný pre širokú verejnosť.

Naše túžby sa zhmotňujú a náš zámer sa deje. Každým dňom si uvedomujeme vďačnosť za silu tvorenia.

…Tak vznikla Univerzita vedomého života, n. o.

Print Friendly, PDF & Email