Na túto stránku budeme postupne pridávať inšpiratívne audio  nahrávky  z prednášok, workshopov a práce učiteľov Univerzity vedomého života.

Vypočujte si výborné príhovory od Leriho, ktoré postupne uverejňuje na youtube. Pokiaľ by ste chceli, aby sa Leri vyjadril k nejakej konkrétnej téme, smele nás kontaktujte. 

PREDSUDKY A
POSUDKY
Aj predsudok a posudok sa dá správne uchopiť a používať. Ak neveríte, skúste si vypočuť túto rozpravu.  
Počúvať
PRAVIDLÁ
Rozprava o pravidlách a ich používaní 
 Počúvať
ZNÁMKOVANIE ŽIAKOV
Návrh ozdraveného prístupu k súčasne používanému známkovaniu žiakov na základných školách. Počúvať
LIPNUTIE, ZÁVISLOSŤ
ODDANOSŤ

Výklad slov lipnutie, závislosť a oddanosť s použiteľným vysvetlením ako ich začať správne užívať.

Počúvať
 OČAKÁVANIE

 Ako správne naložiť s očakávaniami ? 

Počúvať
UMENIE OBHÁJIŤ SVOJ NÁZOR

 Príhovor na tému obhajovania svojich názorov

Počúvať
VÔĽA A SILA AKO CESTA KU SLOBODE

 Dôležitá zručnosť, ktorá vedie ku slobode

Počúvať
MÔŽEM, CHCEM, MUSÍM
Výklad slov môžem chcem a musím v ich vzájomnej súvislosti ako aj správneho užívania
Počúvať
PRÁCA AKO POVINNOSŤ

 Zamyslenie pre náročnejšieho poslucháča s dlhšou výdržou o pasci nášho pohľadu na pracovné ambície v súčasnej spoločnosti.

Počúvať
PRIRODZENÝ ŽIVOT

Výklad slova „prirodzený“ „divý“ „divoký“ náprava významu „normálny“

Počúvať
ROZUM A SRDCE

Vysvetlenie rozvážneho používania rozumu v spolupráci s citmi. Aký je rozdiel pôsobenia srdca (citov) a rozumu (logiky) a ako to spolu prepojiť do harmónie.

Počúvať
VIEROZVESŤ, NÁBOŽENSTVO, MODLÁRSTVO

Výklad slova vierozvesť a náboženstvo a vysvetlenie modlárstva

Počúvať