ETIKOTERAPIA

Ako dokáže posun vo vnímaní seba samého zmeniť naše vnímanie okolitého sveta?

Čo všetko vplýva na naše zdravie a pohodu?

Čo nám odzrkadľuje naše fyzické telo? Vieme ho citlivo počúvať?