Bea Hlohovská – ETIKOTERAPIA

ETIKOTERAPIA

Ako dokáže posun vo vnímaní seba samého zmeniť naše vnímanie okolitého sveta?

Čo všetko vplýva na naše zdravie a pohodu?

Čo nám odzrkadľuje naše fyzické telo? Vieme ho citlivo počúvať?

Print Friendly, PDF & Email
By |2016-11-23T12:19:55+00:00november 23rd, 2016|Categories: Videá|Tags: , |0 Comments

About the Author:

Som žena radujúca sa zo života, idúca za svojimi snami a podporujúca všetko, v čom vnímam zmysel. Pôsobím ako riaditeľka Univerzity vedomého života, n. o., ktorej poslaním je poskytovať vzdelávanie, tvoriť, rozvíjať, ochraňovať a obnovovať duchovné a kultúrne hodnoty nášho národa. Univerzita vedomého života je alternatívnou formou vzdelávania, ktorá ľuďom pomáha objaviť svoje vlastné kvality, rozvinúť ich a naučiť sa s nimi pracovať tak, aby im prinášali osoh. Verím, že spoločne tvoríme svet, v ktorom jedinečnost každého z nás, rešpekt, úcta k životu a radosť zo spoločného tvorenia sú prirodzenou súčasťou každodenného bytia :-)