Braňo Rybička

Stať sa spolutvorcom UVŽ bolo a stále je pre mňa po všetkých stránkach života obohacujúca životná skúsenosť. Vytvárať a meniť seba aj spoločnosť k pravej podstate a hodnote, ktorá je v tejto dobe potrebná ako soľ.

Cesta k univerzite začala u mňa už dávnejšie kde som stretol tvorcov v rôznych dejových líniách. Spolupráca s Beatkou v minulosti ma posunula do kolektívu UVŽ, ktorý sa stále rozrastá.

Univerzita obohatila  moju hodnotu a zvýšila počet priateľov. Pomáha mi  viac si všímať vlastné časti a postupnou zmenou postoja ich zmeniť na správne. Je  to prínos, ktorý mi ukazuje, že život v ktorom žijem ma vyšší zmysel a mojou zodpovednosťou je priniesť do nej čo najviac svoju podstatu, aby sme sa jednoducho všetci stali sami sebou.

Viac o Braňovi. >>