Deniska Jarábková

Moje stretnutie s Univerzitou  a zakladateľom univerzity, našim blízkym priateľom Valeriánom Leri Švecom bolo kľúčové a prelomové. Stretli sme sa v momente keď sa naše schopnosti  potrebovali obohatiť o nové videnie. Leri priniesol védy do nášho živote čo nám zachránilo manželstvo, vzťahy k sebe aj k druhým. Techniky na rozpoznanie ega, vedomý konflikt a sympatia, meditácie a ponímanie pravdy nám navždy zmenilo pohľad na svet okolo nás.

Pomohlo nám prebrať zodpovednosť za vlastný život a stať sa tvorcom vlastného života so všetkým čo to obnáša. Každému odporúčam štúdium na univerzite vedomého života, nakoľko vám ponúka rozšíriť si obzory o nové, ucelené a prelomové znalosti, ktoré sa nenaučíte nikde inde len na Univerzite vedomého života.