Milý študent,

pripravili sme niekoľko možností, ako môžeš viac zažiť náuku Rozpoznanie skutočnosti vo svojom živote. Osobné praktické stretnutia, skupinové kruhy zdieľania a ďalšie pravidelné doplnkové aktivity pre študentov ti pomôžu získať hlbšie zažitie jednotlivých techník. Stačí si vybrať. 🙂

Doplnkové semináre pre študentov

Žijem védy – so Žubrou

28. júna ❊ 18:0019:30

Prehĺbenie náuky Rozpoznanie skutočnosti

osobnou praktickou konzultáciou

Milí študenti, pripravili sme pre vás možnosť praktických osobných konzultácií náuky, ktorú preberáte v prvom ročníku.

Naši učitelia sú dostupní pre všetkých našich študentov a absolventov, ktorí chcú prehĺbiť, lepšie uchopiť, či osviežiť zručnosti náuky Rozpoznanie skutočnosti.

Na osobnú poradu si môžete vybrať učiteľa, osloviť ho a dohodnúť si praktické stretnutie cez Skype, Facebook, WhatsApp, telefón, či osobne. Počas praktického stretnutia máte možnosť pýtať sa na témy, ktoré Vám buď neboli jasné, alebo naopak Vás zaujali a chcete si ich osviežiť a rozšíriť.

Praktické osobné stretnutia môžete využiť na častejší kontakt s náukou, čo môže podporiť jej užívanie vo Vašom každodennom živote.

Možno si budete voliť svojho triedneho učiteľa, alebo budete chcieť skúsiť počuť vysvetlenie témy od iných učiteľov a inak opakovane, možno preferujete vysvetlenie od muža, alebo naopak od ženy. Výber je na Vás.

Upozorňujeme, že prakticky konzultovať môžete len tie témy a dni, na ktorých ste sa zúčastnili na vyučovacom dni. Ak ste nejaký vyučovací deň vynechali, prosíme, aby ste si ho nahradili v inej triede, alebo využili možnosť náhrady budúci rok. Praktické osobné stretnutia nie sú náhradou vyučovacieho dňa.

Počet praktických osobných konzultácií a aj ich dĺžka záleží na Vás, pričom čiastka za 60 minútovú lekciu je 10 eur, ktoré platíte učiteľovi priamo na jeho účet.

Braňo Rybička
Braňo Rybička
0949 502 174
brano@vedomaskola.sk
Žubra
Žubra
0909 225 600
zubra@vedomaskola.sk
Nikola Laňková
Nikola Laňková
0907 683 496
nika@vedomaskola.sk
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Leri Švec
Leri Švec
0917 538 991
leri@vedomaskola.sk
Joli Litvaj
Joli Litvaj
0910 557 575
joli@vedomaskola.sk