Doučovanie náuky Rozpoznanie skutočnosti

Milí študenti, pripravili sme pre vás možnosť doučovania náuky, ktorú preberáte v prvom ročníku.

Doučovanie je dostupné pre všetkých našich študentov a absolventov, ktorí chcú prehĺbiť, lepšie uchopiť, či osviežiť zručnosti náuky.

Na doučovanie si môžete vybrať učiteľa, osloviť ho a dohodnúť si doučovaciu lekciu cez Skype, Facebook, WhatsApp, telefón, či osobne. Počas doučovacej lekcie máte možnosť pýtať sa na témy, ktoré Vám buď neboli jasné, alebo naopak Vás zaujali, či si ich chcete osviežiť.

Tiež, môžete využiť doučovacie lekcie na častejší kontakt s náukou, čo môže podporiť jej užívanie vo Vašom každodennom živote.

Možno si budete voliť svojho triedneho učiteľa, alebo budete chcieť skúsiť počuť vysvetlenie témy od iných učiteľov a inak opakovane, možno preferujete vysvetlenie od muža, alebo naopak od ženy. Výber je na Vás.

Upozorňujeme, že doučovať sa môžete len tie témy a dni, na ktorých ste sa zúčastnili na vyučovacom dni. Ak ste nejaký vyuč.deň vynechali, prosíme, aby ste si ho nahradili v inej triede, alebo je tu možnosť náhrady budúci rok.

Počet doučovaní a aj ich dĺžka záleží na Vás, pričom čiastka za 60 minútovú lekciu je 10 eur, ktoré platíte učiteľovi priamo na jeho účet.

Braňo Rybička
Braňo Rybička
0949 502 174
brano@vedomaskola.sk
Žubra
Žubra
0909 225 600
zubra@vedomaskola.sk
Nikola Laňková
Nikola Laňková
0907 683 496
nika@vedomaskola.sk
Zuzana Slováková
Zuzana Slováková
0908 135 852
zuna@vedomaskola.sk
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Leri Švec
Leri Švec
0917 538 991
leri@vedomaskola.sk
Joli Litvaj
Joli Litvaj
0910 557 575
joli@vedomaskola.sk