Emočné telo – 2. semester (február – jún)

V druhom semestri sa zaoberáme jemnejším, no ešte jasne pozorovateľným prejavom človeka a to citovým/ emočným prostredím. Veľkú pozornosť venujeme návodom, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s vplyvom prostredia a vzťahmi v ňom v prípade, ak zlyháva komunikácia alebo komunikácia nie je možná. Dotkneme sa dôrazne aj nášho vlastného vplyvu na prostredie a zorientujeme sa v miere našej zodpovednosti za druhých vo vzťahoch k tým, ktorí nám tú zodpovednosť odovzdávajú. Preto sa budeme venovať témam:

 • Vedomá práca s vlastným hospodárením so životnou silou v prípade prieniku rušivých pocitov do telesného prejavu a obhájenie intímnych hraníc.
 • Rozpúšťanie lipnutí a závislostí na citovej úrovni v prípade, ak je zamedzené vonkajšej komunikácii. Miera zodpovednosti sprievodcu, poradcu, liečiteľa a určenie hraníc nášho pôsobenia na iných vo vzťahoch a partnerstvách.
 • Typológia osobnosti človeka, komunikačné prístupy k dospelým i deťom a ich výchova

Čo sa budete učiť v tomto semestri? 

 • Zvedomovanie si emočných rozrušení a blokov v tele cez vedomú prácu s telom.
 • Rozpúšťanie emočných blokov a stíšenie rozrušenia pomocou práce s dychom.
 • Objavovanie svojho intímneho priestoru cez soma pohyb a jeho obhajoba v komunikácií s vonkajškom.
 • Vnímanie svojich hraníc a práca s posunom hraníc – chlad ako môj učiteľ.
 • Posilňovanie svojej vnútornej sily pre zvládnutie emočných útokova vypätí.
 • Osvojovanie si techník pre zbavenie sa lipnutí a závislostí, pri zamedzenej komunikácií s vonkajškom.
 • Praktické cvičenia pre rozpoznanie preludu a pre návrat z prepadu do svojho stredu.
 • Určovanie svojej zodpovednosti  v pôsobení na iných vo vzťahoch a partnerstvách v rolesprievodcu, terapeuta a liečiteľa.
 • Typológia osobnosti ako kľúč k porozumeniu sebaa svojho okolia.
 • Objavovanie svojich silných stránok a ich využívanie pre osoh seba a svojho okolia.
 • Osvojovanie si komunikačných spôsobov pre harmonické plynutie vzťahov s okolím a vprevencií pred konfliktom.
 • Vedomé vnímanie a rešpektovanie detí.
 • Miera zodpovednosti a miera svojho pôsobenia pri výchove detí.

Učitelia v druhom semestri – EMOČNÉ TELO

Beátka Hlohovská
Beátka Hlohovská
Zuzana Dzvoníková
Zuzana Dzvoníková
Roman Lipták
Roman Lipták
Martin Thám
Martin Thám
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Leri Švec
Leri Švec
Print Friendly, PDF & Email