Emočné telo – 2. semester (február – jún)

V druhom semestri sa zaoberáme jemnejším, no ešte jasne pozorovateľným prejavom človeka a to citovým/ emočným prostredím. Veľkú pozornosť venujeme návodom, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s vplyvom prostredia a vzťahmi v ňom v prípade, ak zlyháva komunikácia alebo komunikácia nie je možná. Dotkneme sa dôrazne aj nášho vlastného vplyvu na prostredie a zorientujeme sa v miere našej zodpovednosti za druhých vo vzťahoch k tým, ktorí nám tú zodpovednosť odovzdávajú. Preto sa budeme venovať témam:

  • Vedomá práca s vlastným hospodárením so životnou silou v prípade prieniku rušivých pocitov do telesného prejavu a obhájenie intímnych hraníc.
  • Rozpúšťanie lipnutí a závislostí na citovej úrovni v prípade, ak je zamedzené vonkajšej komunikácii. Miera zodpovednosti sprievodcu, poradcu, liečiteľa a určenie hraníc nášho pôsobenia na iných vo vzťahoch a partnerstvách.
  • Typológia osobnosti človeka, komunikačné prístupy k dospelým i deťom a ich výchova

Učitelia v druhom semestri – EMOČNÉ TELO

Beátka Hlohovská
Beátka Hlohovská
Zuzana Dzvoníková
Zuzana Dzvoníková
Roman Lipták
Roman Lipták
Martin Thám
Martin Thám
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Leri Švec
Leri Švec
Print Friendly, PDF & Email