EMOČNÉ TELO (2. ročník – Letný semester)

Učím sa porozumieť svojim emóciám – budujem si kvalitné vzťahy.

V druhom semestri sa zaoberáme emočnou úrovňou človeka. V priebehu 6. vyučovacích dní sa dozviete, ako jednoducho rozpoznávať, ovládať a prejavovať svoje emócie nekonfliktným a láskavým spôsobom. Prevedieme vás základmi zdravej interakcie so svetom a ukážeme si, ako postupovať, keď komunikácia s okolím zlyháva, či nie je možná.

PREDMETY V TOMTO SEMESTRI

HRANICE ROZVÁŽNEHO POSTOJA

 • Odhalenie a uvoľnenie emočných blokov na fyzickom tele.
 • Definovanie vlastného osobného priestoru.
 • Rozšírenie hraníc komfortnej zóny.
 • Strach ako sprievodca rozvážnym postojom.

KOMUNIKAČNÉ ROLE VO VZŤAHOCH

 • Typológia osobnosti.
 • Základy nenásilnej komunikácie.
 • Výber komunikačnej role ako nástroja pôsobenia na naše okolie.
 • Vnútorné dieťa ako súčasť zrelej osobnosti.

EMOČNÁ HYGIENA

 • Pôvod a význam emócií.
 • Základné princípy neverbálnej komunikácie.
 • Analýza a náprava vzorcov správania.
 • Rozpoznanie a spracovanie závislostí a škodlivých vzťahov.

AKÉ ZRUČNOSTI ZÍSKATE V TOMTO SEMESTRI?

„Viem okoliu jasne vyjadriť, čo sa vo mne deje a rozumiem, čo mi vyjadrujú ostatní.“

„Budujem si zdravé hranice a zbavujem sa tých obmedzujúcich.“

„Rešpektujúcou komunikáciou podporujem jedinečnosť a individualitu detí.“

„Stávam sa správcom svojho tela na emočnej úrovni a strážcom svojich osobných hraníc.“

„Dokážem sa pevne postaviť zoči-voči svojim démonom. Nachádzam ich pravé meno a
tým im odoberám moc.“

„Objavujem cestu k vlastnej sile cez pochopenie, vnímanie, uchopenie silového pohybu
(emócií) v mojom citovom poli.“

„Rozpoznávací ročník na Univerzite mi pohol naučiť sa odosobniť od takzvaných „nepríjemných“ situácii v oblasti vzťahov, emócii, myšlienkových pochodov a dívať sa na život oveľa triezvejšie a z nadhľadom. Rozpoznávam lepšie seba samého, svoje hodnoty a uvedomujem si, čo od svojho života chcem a čo môžem zmeniť a vylepšiť pre svoj osoh a prospech môjho okolia.“ Marek Gmitro

Učitelia v druhom semestri – EMOČNÉ TELO

Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Učiteľka hraníc rozvážneho postoja.
Zuzana Dzvoníková
Zuzana Dzvoníková
Učiteľka komunikačných rolí.
Roman Lipták
Roman Lipták
Učiteľ komunikačných rolí.
Beátka Hlohovská
Beátka Hlohovská
Učiteľka emočnej hygieny vo vzťahoch.
Leri Švec
Leri Švec
Učiteľ emočnej hygieny vo vzťahoch.