Nahrávam Udalosti
Dobrý deň priatelia,
jemný tok životodarnej sily v našom tele môžeme usmerňovať do všetkých častí svojho tela. Pomocou prstov vieme vytvárať symboly, ktoré nám zlepšujú kvalitu sústredenia a sú nám nápomocné pri vizualizácii rôznych tvarov posvätnej geometrie. Náš dych je zase úzko prepojený s citovou úrovňou a jemnejšou formou vnímania.
Meditácia je zase veľmi dôležitou súčasťou života každej bytosti, ktorá chce poznávať samú seba skrze svoju podstatu a takisto viesť radostnejší a kvalitnejší život.
Na tomto seminári sa dozviete, načo a, ako správne používať múdry, dozviete sa, ako dýchanie súvisí s vedomím, ako si vytvoriť vlastný spôsob meditácie. Na konci Vás v sprievode rôznych hudobných nástrojov prevedieme cestou zvukom, počas ktorej budete môcť nahliadnuť do hĺbok svojho vnútra. Tešíme sa na spoločné zdieľanie.
Miesto: Prameň Života (je možné u nás prespať za príplatok 15 eur/noc)
Matej Jurenka
Matej Jurenkalektor
Veronika Garbanová
Veronika Garbanoválektorka
Print Friendly, PDF & Email

 

Prihlásenie na semináre a akcie


Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kalendár používa Kalendár udalostí