Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Milí priatelia,
pozývame Vás na pravidelné besedy s Matúšom Svinčákom v Banskej Bystrici!
 
Čakajú nás zaujímavé témy:
 
28.3. HRANICE MOJEJ ZODPOVEDNOSTI
 
Čo je to vlastne“zodpovednosť”? Zodpovednosť a vina v nevyváženom vzťahu. Kde začína a končí moja zodpovednosť za seba a za druhých?
 
16.4. EGO AKO DOBRÝ SPOJENEC
 
Čo je to vlastne EGO a ako ho uchopiť a pochopiť? Ako vlastné EGO nepotláčať, ale rozvíjať? EGO v komunikácií s okolím.
 
14.4. TVORIVÁ KOMUNIKÁCIA
 
Ako komunikovať rovnocenne so svojim okolím? Kde začína vyvážená komunikácia? Čo robiť v prípade, keď ma niekto pri komunikácii slovne napadne?
 
 
Miesto stretnutia: 365.labb, Lazovná 5, Banská Bystrica
Začiatok vždy od 17:00!
Odporúčaný dobrovoľný príspevok: 4-5€

Matúš Svinčák učiteľ I. stupňa Rozpoznania skutočnosti na Univerzita vedomého života. Jeho prístup je veľmi jasný a zorzumiteľný, logický a systematický. Vysvetlí Vám súvislosti, ktoré si často v našich životoch neuvedomujeme, ale naše rozhodnutia zásadne ovplyvňujú.