Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Milí priatelia,
pozývame Vás na pravidelné besedy s Matúšom Svinčákom v Banskej Bystrici!
 
Čakajú nás zaujímavé témy:
 
28.3. HRANICE MOJEJ ZODPOVEDNOSTI
 
Čo je to vlastne“zodpovednosť”? Zodpovednosť a vina v nevyváženom vzťahu. Kde začína a končí moja zodpovednosť za seba a za druhých?
 
16.4. EGO AKO DOBRÝ SPOJENEC
 
Čo je to vlastne EGO a ako ho uchopiť a pochopiť? Ako vlastné EGO nepotláčať, ale rozvíjať? EGO v komunikácií s okolím.
 
14.4. TVORIVÁ KOMUNIKÁCIA
 
Ako komunikovať rovnocenne so svojim okolím? Kde začína vyvážená komunikácia? Čo robiť v prípade, keď ma niekto pri komunikácii slovne napadne?
 
 
Miesto stretnutia: 365.labb, Lazovná 5, Banská Bystrica
Začiatok vždy od 17:00!
Odporúčaný dobrovoľný príspevok: 4-5€

Matúš Svinčák učiteľ I. stupňa Rozpoznania skutočnosti na Univerzita vedomého života. Jeho prístup je veľmi jasný a zorzumiteľný, logický a systematický. Vysvetlí Vám súvislosti, ktoré si často v našich životoch neuvedomujeme, ale naše rozhodnutia zásadne ovplyvňujú.
 
Print Friendly, PDF & Email

 

Prihlásenie na semináre a akcie


Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV