Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Máte pocit, že sa Vám dejú vo vzťahoch – partnerských, rodinných, pracovných – tie isté veci dookola? Herci vo vašom živote sa striedajú, ale divadlo ostáva rovnaké?

Pozývame Vás na interaktívnu besedu s Nikou Laňkovou, učiteľkou v Univerzite vedomého života.

 • Ako môžeme využiť náuku rozpoznania skutočnosti pri skvalitnení našich vzťahov s okolím vrátane vzťahu k sebe samému?
 • Ako rozpoznám emočné zranenie?
 • Ako pristupovať k liečbe emočných zranení?
 • Čo je prvý krok pri vystúpení z programu?
 • Musím byť “dokonalý“, aby som mal fungujúci vzťah?
 • Ako konštruktívnym spôsobom začleniť do liečby našich zranení naše okolie?

Na tieto a ďalšie otázky si zodpovieme počas interaktívnej besedy. Po besede máte možnosť zúčastniť sa špeciálnej meditácie, kde si ukážeme ako môžeme prostredníctvom meditácie
harmonizovať naše citové telo a podporiť vnútornú rozvahu. K meditáciám nájdete viac informácií v udalosti: https://fb.me/e/1tkDlq9mZ

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

 • 11. JÚN o 17:30 (piatok)
 • Regeneračné centrum Skalka
  Za Humnami 35, Nitra
 • Cena 8 eur

Ako sa na interaktívnu besedu prihlásiť?
Stačí vyplniť PRIHLÁŠKU tu: https://forms.gle/DHVva1ECyTLZz6UQ6

Po besede sa následne uskutoční MEDITÁCIA – KĽÚČ K VNÚTORNEJ ROZVAHE o 19:00.
V prihláške si môžete samy zvoliť, či sa chcete zúčastniť iba jednej z udalostí alebo byť súčasťou besedy aj meditácie.

LEKTORKA NIKA
Nika pôsobí ako učiteľka v Univerzite vedomého života, kde vyučuje rozpoznanie skutočnosti v 1. ročníku a zručnosť meditácie v semestri Duchovné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Je autorkou meditačných kurzov Ži JA a zážitkových seminárov Zaži JA, ktorých zámerom je približovať ľuďom spojenie s ich vyšším
božským JA. Sprevádza ženské kurzy ŽENA – kvet života. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

UNIVERZITA VEDOMÉHO ŽIVOTA ponúka ucelenú skladbu vzdelania „Rozpoznanie skutočnosti“, ktorá sa zameriava na celistvý rozvoj osobnosti človeka na 4 úrovniach vnímania. Ide o celistvý usporiadaný spôsob vyučovania, ktorého cieľom je odovzdať žiakom prakticky uplatniteľné vedomosti v dennom živote. Ich zámerom je naučiť žiakov osvojiť si zručnosti, ktoré povedú k pochopeniu úskalí závislostí na neslobodnom prejave a odstráneniu bariér vo vyjadrení vlastnej samostatnej osobnosti. Štúdium je koncipované ako trojročné, v priebehu rokov študenti postupne formou prednášok i zážitkových stretnutí rozvíjajú svoju osobnosť na 4 úrovniach vnímania. Po ukončení štúdia žiaci budú plne vybavení nástrojmi na transformáciu vlastného života a prejavu k slobodnému uplatneniu v oblastiach, ktoré ich napĺňajú dôstojnosťou a sebavedomím. Štúdium je vhodné pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia dospelosti. Celé trojročné štúdium je rozdelené do ucelených a systematicky nadväzujúcich semestrov, počas ktorých si študenti postupne osvojujú zručnosti, vedúce k zmene postoja smerom pre prežívanie vnútornej slobody a spokojnosti.

Nika sa na Vás teší v Skalke už budúci piatok