Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Celý svet je pavučina vzťahov. Každý náš prejav je podmienený okolím a našim vzťahom k nemu. Ak nám okolie nevyhovuje, je okolie nevhodné pre nás alebo my pre okolie? Kto sa má prispôsobovať a prečo? Často sa stáva, že sme unavení bez zjavnej príčiny. Pripisujeme to geopatogénnym zónam, či unavujúcemu prejavu ľudí a rušivého prostredia. Do akej miery máme na tieto stavy vplyv?

Náš život v spleti vzťahov s ľuďmi, zvieratami, predmetmi, či situáciami je ako tanec. Jedni tancujú divoko, iní pokojne. Sú takí, čo sa len vlnia aby zasa niekto okolo skákal a jašil sa vo víre živlu. Nech tancujeme svojim životom akýmkoľvek štýlom, je dôležité dbať o to, aby sme si zachovali vlastnú rovnováhu, slobodu vyjadrenia a udržali sústredenie na naplnenie vlastného zámeru života.

Poďte s nami pochopiť nevyhnutné zručnosti ustáť vlastné hranice v akomkoľvek vzťahu. Ako sa vlastne tvoria hranice môjho súkromného priestoru? Ako si ich máme obhájiť bez agresie, či odvrhnutia našich najbližších? Ako môžeme vlastné hranice zdieľať s inými bez straty slobody?

Dielňou vás bude sprevádzať majster tvorivej komunikácie Leri Švec.

Leri – sprievodca citovým poľom. Znalec vzorcov osobnosti, ktorý vám pomôže uvedomiť si a pomenovať vaše prirodzené postoje a prepojiť ich s novými poznatkami o zručnostiach stanovovania si hraníc v bežnom živote a vzťahoch. Bližšie informácie o Lerim nájdete na našich stránkach

Kedy:        17.október 2020(sobota) od 9:00 do 19:00 hod
Kde:           Lighthouse club, Bulharská 37, 917 01 TRNAVA  (https://www.lighthouseclub.sk/)
Za koľko:  32 eur/osoba za priestor a administratívu  +  odmena lektorovi – odmenu lektorovi si stanovujú zúčastnení sami podľa miery vlastných možností a síl v takej výške, akú by sami prijali za rovnaký objem práce

Záväzné prihlášky posielajte na mailovú adresu do ivicka@vedomaskola.sk
obratom Vám zašleme podrobné informácie k tvorivej zážitkovej dielni.
Kontakt: 0948 668 993
Počet účastníkov je obmedzený.
Tešíme sa na Vás! 🙂