Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Pozývame vás na prvé stretnutie zo štvordielnej série Ladenie vzťahov! 

Aktuálne sa nachádzame v dobe, kedy je situácia tak náročná že tlak, ktorý na nás je, sa prudko zrkadlí aj v našich vzťahoch. Už nie je cesta, ako obísť dlho potláčané vzorce vo vzťahoch, a všetko nefunkčné je rozbité. Preto našu dielňu zameriame na toto prelomové obdobie a ako to, ako vôbec možno k tomu, čo sa v našich vzťahoch deje pristupovať a uchopiť toto celé dianie…

Čo študentom dielňa prináša do života?

Absolventi odbornej dielne „Ladenie vzťahov“ objavia potenciál všetkých druhov vzťahov a dozvedia sa, ako tieto vzťahy naplno využiť a uzdravovať.

Absolventi budú schopní nazerať pravdivo a objektívne na svoje vzťahy, budú rozumieť pravidlám vzťahov, ktoré sú určujúce pre to, či vzťah funguje, alebo nefunguje. Budú poznať dôležitosť zdravého vzťahu k sebe, ktorý je určujúci pre vzťahy s okolím.

Absolventi budú schopní následne „z okolia“, ktoré nám je zrkadlom, odčítať náš vzťah k nám samým.

Cez princípy vzorce života a kvantovú filozofiu, absolventi preniknú do podstaty všetkých vzťahov a budú ich následne vedieť ladiť, tak ako potrebujú, vo svojom osobnom, partnerskom, rodinnom, pracovnom a priateľskom prostredí. Všetko budeme uchopovať aj v nastavení našej doby, ktorá je prerodom našich životoch po všetkých stránkach.

Témou tejto dielne je Ladenie vzťahov.

Aktuálne sa nachádzame v dobe, kedy je situácia tak náročná že tlak, ktorý na nás je, sa prudko zrkadlí aj v našich vzťahoch. Už nie je cesta, ako obísť dlho potláčané vzorce vo vzťahoch, a všetko nefunkčné je rozbité. Preto našu dielňu zameriame na toto prelomové obdobie a ako to, ako vôbec možno k tomu, čo sa v našich vzťahoch deje pristupovať a uchopiť toto celé dianie.

Objasníme si pojmy, ako „sebaláska, sebavedomie, sebarealizácia“ a pokúsime sa napraviť generačné deformácie pojatia týchto pojmov a uchopenie týchto pojmov v tom, čo sa práve deje celoplanetárne. Uchopením podstaty týchto pojmov a prácou na sebe, dokážeme vo svojom vnútri i okolí ladiť vzťahy tak, aby sa začali liečiť a uzdravovať. A naopak, sa môžeme utvrdiť v tom, čo nám funguje a môžeme byť v tom naďalej podporení a zotrvať. Budeme teda pracovať na zefektívnení a zfukčnení vzťahov cez spoluprácu, vedomú komunikáciu a otvorenosť, úprimnosť a pravdivosť.

Partnerské vzťahy aktuálne prechádzajú akousi „búrkou“ ktorá rozbíja všetko doposial stagnované a tak si povieme, ako toto prekonať a v oblasti partnerských vzťahov sa oboznámime aj s pozitívnym pojmom „synergia“, ktorá nám môže do partnerstva priniesť skutočné kvality a dary pre život a spokojnosť, ktorá má následne aj na to, akú máme atmosféru doma v rodine, či nám prichádzajú, alebo ubúdajú financie. Tých, ktorí nemajú aktuálne partnera, budú tieto informácie rovnako hodnotné.

Otvoríme aj tému „vedomá rodina“, povieme si, akým spôsobom možno zvýšiť efektivitu a tvorivosť všetkých členov a tak zvýšiť a vyladiť aj energiu rodiny a následne aj opäť naše financie. Rovnaký princíp sa budeme učiť aplikovať aj v pracovnom prostredí, cez spoluprácu, komunikáciu a uchopenie potenciálu každého jednotlivca. V tejto dobe vznikajú úplne nové formy spolupráce a realizácie a tak si povieme aj o hraniciach, ktoré je niekedy vhodné prekročiť a inokedy si naopak, za nimi stáť, a súčasne zostať otvorený.

Úvodným naladením a záverečnou meditáciou zámeru vás prevedie Marcela Sára Šípošová. Viac už priamo na osobnom stretnutí.

*** Organizačné informácie **** Čítajte pozorne!

Dátum: 24.10.2020 /  Stretnutí bude: 4x (1 – Október, 2 – December, 3 – Február, 4 – Máj)
Kontakt: 0948 733 965, marcela@vedomaskola.sk

Kde: Bratislava (adresu upresníme po registrácii a úhrade zálohovej platby).
Čas: 11:00 hod. – 17:00 hod. (Prosíme o príchod najneskôr 10:55hod.)
Obed: 12:30 hod. – 13:00 hod. (V prípade záujmu o obed: 5€ – polievka a hlavné jedlo)

Cena: 35€ záloha + 50€ v hotovosti na mieste (v cene zálohy – sú aj nápoje – káva, čaj počas dňa)
So sebou si prineste: zápisník a pero, pohodlné a voľné oblečenie aby ste sa cítili dobre, môžete priniesť pochutiny a spoločný stôl hojnosti, kto má, môže si priniesť tibetskú misku.

Zálohu môžete poslať na IBAN: SK90 8330 0000 0025 0113 2609
FIO BANKA , FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: 20201024
Poznámka: vaše Priezvisko a LADENIE VZTAHOV
Suma: 35€

Lektori: Matej Hlohovský a Marcela Sára Šipošová

Matej Hlohovský – poradca, vizionár, zakladateľ teórie Vzorce Života a Kvantová filozofia, učiteľ

Viac o Matejovi: edu.m3d.sk, fb: Vzorce života, www.vedomaskola.sk/matej-hlohovský