Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Pozývame vás na sústredenie v ktorom si povieme, zažijeme a vyskúšame aké je to žiť život v šťastí.

Naučíme sa ako sa postupne presúvať do rovín, ktoré sú pre nás osožné a opúšťať veci, ktoré nám prestali slúžiť. Cieľ je cesta a cesta je život, cez ktorý sa dostávame stále viac a viac do podstaty duše. Vnímať a cítiť, rozjímať a radovať sa z každej maličkosti, môže život skvalitniť a vylepšiť.

Počas sústredenie zažijete prepisovú meditáciu v ktorej opustíme vzorce, ktoré prestali slúžiť našej duši a naladíme sa na vnútornú pohodu a rovnováhu.

Šťastie je súhrou všetkých okolností, ktoré si vo svojom živote vyberáme. Postupne disciplinovane sa posúvame vpred a dosahujeme méty, ktoré nás napĺňajú a vyživujú.

Pokrok je len na nás, no inšpirácia, motivácia a rozhodnutia nás tlačia, aby sme urobili kroky, na ktoré sme doteraz nemal síl, alebo to ešte nebolo možné.

Poďte s nami do zmien, ktoré vám jemne, postupne a cieľavedome zmenia život k lepšiemu.

Sprevádzať stretnutím bude Braňo Rybička

Kde? Fešanda, Nádražná 26, Partizánske

Kedy? 5.5.2019 od 9:30 – 14:30

Koľko? Cena: 33,- eur v cene je výborný zdravý vegánsky obed.

Počet miest je obmedzený.

Viac informácií o lektorovi:
https://vedomaskola.sk/brano-rybicka-vyznanie/
www.skolajednoty.sk
www.jednoduchyzivot.webnode.skfeša

Print Friendly, PDF & Email

 

Prihlásenie na semináre a akcie


Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV