Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Pozývame Vás na harmonizačný pohybovo-zážitkový pobyt v lone panenskej prírody na Lovinke, ktorým Vás bude sprevádzať Lenka Skaličanová a Nika Laňková.

Seminár TELO AKO CHRÁM DUŠE: cez chodidlá a panvové dno k nášmu srdcu je výsledkom spolupráce, prepájania dvoch prístupov k telu – vedeckého, fyzioterapeutického, ktorým nás prevedenia Lenka, a mysticky-energetického, ktorým nás bude sprevádzať Nika. Prepojíme obe polarity vnímania ľudského tela v harmonickej spolupráci. Rámec aj živelnosť. Rovnováha a návrat k PRIRODZENOSTI.

Začneme chodidlami, ako chodidlá ovplyvňujú náš postoj. Postoj tela aj celkový postoj k životu. A ako môžeme náš postoj napraviť? Cez chodidlá budeme prechádzať k panvovému dnu, centru našej životnej sily a energie. Koľko pocitov hanby, odsúdenia, viny si v tejto časti tela nesieme? Súčasťou seminára budú praktické cvičenia na rozprúdenie energie v oblasti nášho lona, na harmonizáciu prúdenia energie v panvovom dne a prijatie našej sexuality. Pokračovať budeme k nášmu srdcu, nášmu vnútornému ALATYRU, kde sa prepájajú zemské energie s nebeskými. Miesta, cez ktoré sa môžeme spojiť so stredom nášho bytia, zdrojom lásky v sebe, zdrojom ticha, z ktorého pochádzajú všetky odpovede.

Celý liečivý harmonizačný proces bude podporený:

 • Dychovými cvičeniami
 • Cvičením jogy
 • Tancom
 • Tao-tantrickými cvičeniami
 • Meditačnými a relaxačnými technikami
 • Špeciálnymi fyzioterapeutickými cvikmi na:
  • podporu stability v našom tele
  • na zlepšenie vnímavosti a orientácie v pohybe
  • naučíme sa rozlišovať ťah a tlak a hľadať hranice pohybu v našom tele
  • biomechanika jednotlivých pohybov
 • Cvičením Spiraldynamik
 • Holistický pohyb pre zdravie

Termín: 6.12.2019 – 8.12.2019

Kde: Meditačné centrum LOVINKA pri Lúčenci

Cena: 158 Eur

V cene seminára je zahrnuté ubytovanie na 2 noci, chutná vegánska obživa (začíname v piatok večerou, končíme v nedeľu obedom), organizačné náklady a lektorné. Seminár začína v piatok o 18:00 a končí v nedeľu o 16:00.

O LEKTOROCH:

Nika Laňková pôsobí ako učiteľka jogy, meditácií a holistického pohybu pre zdravie ženy, lektorka rozpoznania skutočnosti v Univerzite vedomého života a sprievodkyňa v celení zranení duše. Priťahuje ju holistický prístup k životu a človeka vníma ako multidimenzionálnu bytosť. „Okrem fyzického tela, máme telo emočné, mentálne a duchovné, tieto telá sú navzájom prepojené, komunikujú spolu a ovplyvňujú sa. Fyzické telo je posledným zobrazením našich myšlienok, emócií, presvedčení, vzorcov správania sa. Naše telo je úžasný nástroj, no často pod vplyvom výchovy, spoločenských a kultúrnych dogiem, zranení, rodových vzorcov strácame prirodzený vzťah k telu a sme od neho odpojení. Návrat k prirodzenému spojeniu s našim telom, k cíteniu nášho tela ako aj našich pocitov vnímam ako kľúčové k uzdraveniu sa a schopnosti napredovať v duchovnom vývoji.“

V oblasti jogy Nika absolvovala lektorský výcvik u Fredyho Ayisiho ako aj niekoľko seminárov pod vedením skúseného slovenského jogína Mateja Jurenku. „Môj postoj k pohybu ako aj k vnímaniu a preciťovaniu svojho telu veľmi ovplyvnila moja učiteľka Zola Dubnikova. Zola Dubnikova je medzinárodná lektorka a tanečnica, ktorá prináša svetu svoj unikátny Holistic Dance Language (jazyk holistického tanca), ktorý lieči a transformuje nielen telo, ale aj dušu. Pri Zole to bola “láska na prvý pohľad“ a po absolvovaní jej víkendového seminára na Slovensku som vedela, že chcem ísť aj na jej 2-mesačný Sacred Dance Training do Indie. Tento fyzicky aj emočne intenzívny a transformačný pobyt som absolvovala 2-krát. Druhý krát aj ako súčasť Zolinho support teamu s úlohou podpory žien v liečivo-emočných procesoch. To mi umožnilo nielen ďalej sa rozvíjať v úžasných pohybovo-duchovných náukach, ktoré Zola prináša, ale aj rozvíjať sa v zručnosti sprevádzania žien a ľudí celkovo v liečbe emočných zranení. Čo sa týka práce s telom, energiami a posvatnej sexuality, priťahuje a inšpiruje ma aj práce tantrickej učiteľky a mysticky Sofie Sundari, u ktorej som taktiež absolvovala seminár. Keď hovoríme o energetike ženského tela a o vnímaní človeka ako multidimenzionálnej bytosti, cítim veľkú vďačnosť za príchod ďalších učiteľov do môjho života Marie Demetry a Zulmy Reyo. Zulma bola dlhoročnou Oshovou žiačkou, žijúcou v jeho blízkosti a taktiež dlhoročnou žiačkou liečiteľa a kresťanského mystika z Cypru Daskalosa. Hĺbka jej znalostí a poznania je pre mňa veľkým zdrojom inšpirácie na mojej ceste. Prácu s telom je pre mňa dôležité prepájať s meditáciou, čo mi pomáha nadobúdať rozvahu v živote a zvedomovať si nové úrovne vnímania seba ako celistvej bytosti. Pri nadobúdaní meditačných zručností mám podporu v mojom dlhoročnom učiteľovi a blízkom priateľovi LerimVeleslavovi.“

Lenka Skaličanová je skúsená fyzioterapeutka, ktorá sa dlhé roky venuje fyzioterapii, pohybu a telu. Vyštudovala  tiež akupunktúru a psychosomatiku, učarovala jej spiraldynamika, ktorá hľadá tajomstvo ľudskej pohybovej inteligencie. Pohyb je vlastne účinný recept prírody pre podporu zdravia. Naše telo pozná odpoveď a Lenka je fascinovaná hľadaním odpovedí. Preto sa považuje za fyzioterapeuta/ bádateľa. Svoje zručnosti využíva najmä pri práci s vrcholovými športovcami a zameriava sa na celostný prístup starostlivosti. Naše telo je vizitka, kompas a náš osobný nástroj k životnému prejavu. Lenka rada prepája rôzne pohľady a miluje spoluprácu a preto súčasťou seminára bude v jednej časti aj jej kolegynka Romanka Janegová, ktorá svoju odbornú pozornosť zameriava hlavne na oblasť panvového dna, pracuje s popôrodnou diastázou a venuje sa rôznym poruchám panvového dna.

INFO K SEMINÁRU:

Prineste si so sebou spacáky, vankúšik, karimatky na cvičenie, uterák, prezúvky, pohodlné oblečenie na cvičenie a meditácie ako aj teplé oblečenie na vychádzky do prírody (vhodná turistická zimná obuv), ekologickú kozmetiku (biočistička).

Chutnú vegánsku obživu nám s láskou pripraví Deniska Jarábková z O.Z. Jarabinky, ktorá má bohaté skúsenosti s tým, aký má výživa dopad na naše telo. A my tak budeme mať možnosť podporiť ozdravný vplyv seminára aj skrze výživuJ Viac info o aktivitách Rodinky úžasných alias Jarábkovcov nájdete na FB: Jarabinky – O.Z. alebo na FB: Sila výživy s Deniskou.

Seminár Vám prináša regeneračné centrum SKALKA v spolupráci s Univerzitou vedomého života.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prihlasovania kontaktujte Diana Kluková e-mailom dianaklukova@gmail.com alebo telefonicky 090409448.

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií ohľadom semináru kontaktujte Nika Laňková e-mailom nikola.lankova@gmail.com alebo telefonicky 0905 615 842.

Univerzita vedomého života –  je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.

Regeneračné centrum SKALKA –  tím energických nadšencov s každodenným záujmom o telo, myseľ, dušu. Energia je to, čo privádza všetko do pohybu. Pohyb je našou každodennou potravou, ale aj vyjadrením emócií a pocitov. Pohyb je pre nás umenie života. Preto je práca pre nás poslaním, v ktorom učíme nie len seba, ale hlavne našich pacientov, klientov, priateľov vnímať svoje telo, myseľ, dušu a splnohodnotniť každodenný život. Viac info o našich aktivitách nájdete na www.fyzioskalka.sk.

LOVINKA – meditačno-rekreačné centrum v lone panenskej prírody medzi Lovinobaňou a Cinobaňou pri Lúčenci. Viac info o Lovinke nájdete na www.lovinka.sk