Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Jestvuje človek, ktorý sa ku mne hodí alebo je každý vzťah len o vyjednávaní si pozícií? Je rozumné sa s niekým spájať, keď to vlastne ani nepotrebujem? Mám hľadať podobného partnera, či protipól?

Ako vlastne rozpoznám svoju vlastnú jedinečnosť a ku komu sa hodím ja? Je vôbec dobré ľudí škatuľkovať do nejakých typov? Nemáme prepájanie do vzťahov nechať radšej na spontánnosť?

Existujú dokonalé typy na spojenie a naopak aj úplne nevhodné? Ako máme rozpoznať, či sa k sebe hodíme a či nie???

Ak Vás zaujali niektoré z uvedených otázok, pridajte sa k nám na cestu k ich odpovediam.

Naše osobnosti sú nepopierateľne jedinečnými kombináciami charakterových vlastností a vlôh. Určite nenájdeme dve totožné. Napriek tomu si všímame, že sme plní podobností. Dá sa to využiť!

Charakteristika osobnosti podľa náuky nazvanej „Rozvaha vzťahu“, ktorej autorom je priamo lektor tejto dielne, ponúka výhodu práve tam, kde nám často vzťahy troskotajú.

Pozrieme sa na svoju povahu cez štyri úrovne vnímania ľudskej bytosti. Vysvetlíme si základné vlastnosti prejavu, podľa ktorých dokážeme rozpoznať svoje postavenie. Tiež si ukážeme, ako navzájom po rozpoznaní našej charakteristiky komunikovať efektívne, aby náš vzťah prekvital a prinášal osoh všetkým zúčastneným.

Láka vás porozumieť „Rámcovej žene“? Chcete pochopiť, ako sa postaviť k životu, ak ste rodený „Priekopník“? Je ľahšie byť „Pracovníkom“ alebo „Plánovačom“? Ak som „Nasledovníkom“ „Vizionára“, mám sa hanbiť, či radovať?

Každý si z tohto zážitku môžeme vziať to, čo sa nám hodí…od hlbokého zážitku prekvapivého poznania, cez ozdravný proces uvoľnenia napätí z fóbií a strachu sa prejaviť až po vysokú náuku o vedomých rozvážnych vzťahoch, ktorá sa dá uchopiteľne aplikovať v bežnom živote.
Dielňou Vás bude sprevádzať priamo autor celistvej metódy „Rozvaha vzťahu“, tentokrát zameraný na typológiu osobnosti.

Lektor: Leri Švec

Organizačné informácie a cena

Kedy:           18.január 2020 od 9:00 do 19:00hod

Kde:             ZDRAVÁ JOGA – YOGA TRNAVA, Suchovská cesta 5, Trnava

Za koľko: 26,50 eur/osoba za priestor a administratívu  + odmena lektorovi – odmenu lektorovi si stanovujú zúčastnení sami podľa miery vlastných možností a síl v takej výške, akú by sami prijali za rovnaký objem práce.