Loading Udalosti
This udalosť has passed.

Ako veľmi túžime po vzťahu? Takom naozajstnom, plnohodnotnom? Ako často prechádzame bolesťou sklamaní a zranení, až nakoniec niekde v polovici života si povieme, že láska je ozaj vykúpená toľkou bolesťou, že na ňu proste nemáme dosť síl? Koľkí z nás dokonca kupujú lásku za cenu vlastného utrpenia a považujeme to za vrchol romantiky? Čo by sme povedali na výrok, že láska vykúpená bolesťou je nezmysel, ktorý treba napraviť?

Skúsme si predstaviť lásku ako spojenie dvoch pevne uskutočnených samostatných bytostí, ktoré svoju vlastnú silu osobnosti spojili vedno do jedného celku, aby mohli naplniť vyšší zámer, akého by boli schopní jednotlivo. Čo je to vlastne samostatnosť? Je to bariéra alebo naopak podmienka pre rovnovážny partnerský vzťah? Čo je to intímny priestor? Ako ho rozoznávame pri zdieľaní intimity s niekým iným a dá sa vôbec niečo také udržať, ak sme úzko prepojení? Prečo sme sami, aj keď túžime mať niekoho na blízku? Prečo utekáme zo vzťahu, ktorý nás napĺňa všetkými cnosťami?

Poďte s nami vo víre láskavého pohybu pochopiť podstatu samostatnosti v láskavom vzťahu. Poďme zažiť na svojom tele skutočné čaro sily a pevnosti partnerstva, ktoré je založené na rozvážnom postoji dvoch samostatných osobností. Opierať sa o niekoho v chorobe, túžbe, či strachu je nevyhnutnosť ako visieť na barle. Udržať však spolupracujúci kontakt pri plnej sile vlastnej samostatnosti je umenie tanca od jeho najjemnejšej štruktúry až po akrobatické prvky.

Miesto pobytu:    Prameň Života

Termín pobytu:   20.7.2018 (pia) od 18.00h – 22.7. 2018 (ne) do 16.00h (dve noci)

Cena za ubytovanie a prenájom priestoru:
30€ / osoba za celý pobyt

Odmena sprievodcom:
predstavuje výšku odmeny, ktorú by ste sami očakávali, ak by ste odovzdali rovnaký výkon ako sprievodcovia

 

https://www.facebook.com/events/161034388070547/

Print Friendly, PDF & Email