Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Spojenie cyklu Vedomého Muža a Vedomej Ženy. Počas víkendu sa stretnú ženy a muži v kruhu, kde si vzájomnou úctou, interakciou a zdieľaním doplnia chýbajúce časti a zvedomia potrebné.

Mať vyvážené, porozumené a pochopené oba póly mužských a ženských energií v nás, nám dávajú celistvejší obraz o tom, ako sa správať, tvoriť a vyjadrovať. Individualita ostáva zachovaná a poznanie samého seba a samej seba dostáva iný rozmer bytia.

Tvoriť vedomého páry, ktoré chápu zmysel existencie. Vedia o tom čo sa im deje v každom jednom momente života. Sú si vedomí svojich silných a slabých stránok preto so súcitom chápu aj tých druhých.

Spolutvoriť a tešiť sa z maličkostí z ktorých vznikajú veľké diela celého stvorenia. Byť sám sebou, človekom, ktorý miluje život.

Sprevádzať stretnutím Vás budú: Bea Hlohovská, Kristína Dubajová Andrášová a Braňo Rybička.

Cena: 220,- EUR

Cena zahŕňa ubytovanie, výbornú stravu a lektorné.

Počet miest je obmedzený.

Pre prihlásenie posielajte zálohu 72,- EUR s vaším menom na č.ú. IBAN: SK72 8360 5207 0042 0314 9428

Pre viac informácií ma kontaktujte na brano@vedomaskola.sk alebo na tč 0949 502 174.