Nahrávam Udalosti

Seminár o slobode vnútri človeka a láske k sebe a celému svetu, ako základ k šťastným bunkám v tele 🙂 

Témy dňa:

 • príčiny a dôvody našich problémov, zamerané na konkrétnych účastníkov semináru
 • detailné vysvetlenie bioenergetiky ľudského tela
 • prijatie seba ako vedomého tvorcu svojho života – v širšom ponímaní 
 • ako dosiahnuť úplné uzdravenie fyzického tela?
 • mýtus “nevyliečiteľných” chorôb v dnešenom svete
 • otvorenie (vysvetlenie) osobného vnímania svetskej reality v súvislosti s našim zdravím
 • priestor na iné otázky a odpovede – podľa požiadaviek účastníkov semináru
 • plejádska meditácia – na ozdravenie našich buniek a spriechodnenie meridiánov 🙂

Sme bioenergetické bytosti, žijúce v hmotnom tele a súvisiace s celým vesmírom. Vedci to nazývajú vibračno (zvuk) – oscilačné (svetlo) kvantum :-). Naše fyzické telo a bežný život je zrkadlo nášho mikrokozmu napojeného na vesmír, ktorý predstavuje makrokozmus. Všetko v nás (každučká bunka v tele) a okolo nás je spojené s celým vesmírom cez nekonečné svetelné dráhy a je vedomé! Keď sme “energeticky čistý a priechodný” po všetkých stránkach, plynie nám svetlo (prána, dych…) automaticky cez energetické neviditeľné telá do nášho fyzického tela a sme zdraví a vitálni. Každý z nás má v sebe túto schopnosť samovyliečenia – (s výnimkou bytostí so špeciálnym poslaním pre planétu Zem, ktorí si vedome zadali iný stav. Viac informácií priamo na seminári.)

Len vlastným príkladom zmeníme svet (náš život, naše okolie, rodinu… naše deti a deti našich detí) na krajší, vedomejší a láskavejší. Tešíme sa na Vás 🙂

Organizačné informácie:

 • 20. 07. 2019 v TerraMia, Mierová 83, BA – Prievoz
 • čas trvania: 10:00 -18:00
 • obedná prestávka: 12:30 -13:30 (obed vo vlastnej réžii)
 • cena: 65 Eur / osoba
 • prihlasovanie: jelka.miklasova@gmail.com, 0905 250 079
 • cestou poznania prevádza: Jelka Miklášová
Print Friendly, PDF & Email

 

Prihlásenie na semináre a akcie


Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kalendár používa Kalendár udalostí