Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Ako prepustiť pocit viny a nahradiť ho zodpovednosťou?
Pozývame Vás na besedu spojenú s meditačným cvičením!
Počas besedy si spoločne zodpovieme na otázky:
  • Čo je to vina a kam ma vedie?
  • Čo je to zodpovednosť a kam ma vedie?
  • Ako nahradiť pocit viny zodpovednosťou tak, aby som bol ŠŤASTNÝ. V TOMTO živote.
Besedou Vás bude sprevádzať Nika Laňková, lektorka Univerzity vedomého života a učiteľka rozpoznania skutočnosti.
Kde? Čajovňa Seishin (Žilina)
Dátum: utorok 16.4.2019
Čas: 18:00 – 20:00
Vstupné: dobrovoľný príspevok
(odporúčaná výška 5 Eur)
Nika Laňková
Nika LaňkováUčiteľka 1. stupňa Rozpoznania skutočnosti
Print Friendly, PDF & Email

 

Prihlásenie na semináre a akcie


Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV