Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Pozývame Vás na celodenné sústredenie k prehĺbeniu a podstate duše.

Človek v sebe ukrýva veľa atribútov, ktorými nazerá na život. Dosahuje méty a posúva svoje hranice každodenným nazeraním a pozornosťou. Sú chvíle, keď rastie a iné, keď upadá. No vo svojej podstate je to stále posun vpred.

Posúvať sa cez pokoj a rovnováhu dáva človeku iný rozmer bytia. Nachádza vo všetkom súhru a ladnosť. Dosahuje stanovené ciele s väčšou ľahkosťou s oveľa menšou dávkou energie. Je zladený so sebou samým, je zladený s celým životom.

Poďme sa naučiť ako sa správne zladiť so sebou samým.

Zážitkami, ktoré sa udejú počas sústredenia si nájdete vlastné piliére o ktoré sa opriete v budúcnosti pri akejkoľvek nerovnováhe.

V mentálnej rovine si povieme ako upratať myšlienky a čo s nimi.

V emočnej rovine si upraceme vzťahy, strachy a emočné prepady.

Vo fyzickej rovine si povieme, ktoré cvičenia podporiť.

V duševnej a duchovnej rovine sa spojíme v meditácii v atribútmi duše a ducha.

Celé sústredenie vedie k celkovému zlepšeniu stavu vo všetkých úrovniach. Prehĺbi pokoj a prinesie väčší rozhľad na život.

Sprevádzať stretnutím vás bude Braňo Rybička

Kde? Centrum Hagia Sofia, Klincová 20, Bratislava
Kedy? 4.5.2019 od 9:00 – 17:00

Cena: 79,- eur. Zálohu 39,- eur poslať do 27.4. 2019 na č.ú.: IBAN: SK72 8360 5207 0042 0314 9428 do poznámky meno, priezvisko a miesto s prihlásením na sústredenie.

Počet miest je obmedzený.

Otázky prípadné a nejasnosti píšte na kontakt: branorybicka@gmail.com

Viac informácií o lektorovi:
https://vedomaskola.sk/brano-rybicka-vyznanie/
www.skolajednoty.sk
www.jednoduchyzivot.webnode.sk

Print Friendly, PDF & Email

 

Prihlásenie na semináre a akcie


Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV