Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Hľadáte vnútorný pokoj a mier? Chcete v sebe rozvíjať lásku a súcit? Chcete prepustiť staré krivdy, pocit viny, bezmocnosť či postoj obete? Tak práve pre Vás je určená táto liečivá dielňa Univerzity vedomého života.

Život sa dá žiť aj inak. Keď žijeme na povrchu a stotožňujeme sa iba s našim telom a našou mysľou akosi nám uniká kto naozaj sme. Čo je v nás a je stále? Nepodlieha vzniku ani zániku? Zdanlivé nepriaznivé okolnosti života sú iba prejavom milosti Boha, aby sme zamerali pozornosť do nášho vnútra a načreli do hlbšej časti nášho bytia. Naše vnímanie sa zrazu otáča o 180 stupňov. Začíname si uvedomovať, že my sme strojcami svojho šťastia. Že ten pokoj, lásku, mier a naplnenie nám nikto zvonka nedá. Paradoxne, čím viac si zvedomíme tieto kvality nášho bytia v našom vnútri, tým viac ich začneme vnímať v našom okolí. Zákon zrkadlenie naozaj funguje.

Aký má život zmysel? Taký aký mu dáme. Tento život nám bol daný ako dar. Kedykoľvek môžeme zmeniť náš postoj. A začať napĺňať náš život radosťou, vďačnosťou a pokorou. Z vedomia seba samého vychádza prirodzený prúd šťastia, ktorý nie je závislý od vonkajších okolností. Práve v tejto dobe sme ešte viac ako inokedy podporovaný božou prítomnosťou prejsť vnútornou transformáciou. Pretože v hĺbke nášho bytia nie je žiaden strach, vina, výčitka. Tie sú iba na povrchu. Naša najhlbšia podstata je čistá, neporušená a celistvá. Poďme ju spoločne objaviť. Byť božie dieťa nie je fráza. Sme vyžiarením prvotného stvoriteľa. VŠETCI. Tak si to poďme zvedomiť a vrátiť si našu čistotu, nevinnosť a detskú radosť bez príčiny.

Súčasťou dielne ZMIERENIE sú následovné meditačné cvičenia:

  • Otvorenie srdca.
  • Kto som? – meditácia vnútorného ticha.
  • Program alebo skutočnosť? – zvedomenie pozície tvorcu.
  • Cesta zvukom a čistenie energetického tela.
  • Očista duše skrze slovo.
  • Vedomý dych a telo ako brána do prítomnosti.

Kedy: 4.10.2020 (nedeľa) od 9:00 hod do 18:00 hod

Kde: ZDRAVÁ JOGA, Suchovská cesta 5, Trnava 917 01

Za koľko: 33,50 eur (poplatok za priestor a administratívu) + odmena lektorovi – odmenu lektorovi si stanovujú zúčastnení sami podľa miery vlastných možností a síl v takej výške, akú by sami prijali za rovnaký objem práce.

Záväzné prihlášky posielajte na mailovú adresu ivicka@vedomaskola.sk, obratom Vám zašleme podrobné informácie k tvorivej zážitkovej dielni a k úhrade zálohy 🙂
Kontakt: 0948 668 993

Počet účastníkov je obmedzený.

Tešíme sa na Vás! 🙂

Dielňou nás bude sprevádzať Nika Laňková z Univerzity vedomého života. Nika pôsobí ako učiteľka rozpoznávacieho ročníka a duchovného semestra, ktorého je aj správkyňou. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Je autorkou konceptu Zaži JA, ktorého zámerom je približovať ľuďom spojenie s ich vyšším božským JA. Zaži JA odborné dielne a semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie s prírodou podľa zámeru konkrétnej dielne. Robí taktiež osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.