Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

ŽIVOT MUŽA V MÚDROSTI CEZ STAROBYLÉ ARCHETYPY
Semináre pre mužov v Penzióne na Slnečnej stráni – Vyhne

Info aj na fb: https://www.facebook.com/events/349327669071109/

O projekte:

Starobylé archetypy pomáhajú mužom už od dávnych dôb. Zvedomovanie týchto kvalít je spôsob realizácie svojich vnútorných hodnôt.
Ženy – potlačené, o to viac sú motivované. O to viac požadujú od muža jeho hlboké kvality. S týmito vašimi vnútornými kvalitami sa vás pokúsime spojiť.
Vďaka tomu dokáže lepšie riešiť životné situácie. Odvaha, rozhodnosť, stabilita, citlivosť a láskavosť, … ale aj humor a ľahkosť, to sú prirodzené aspekty hĺbky muža.

Tento ucelený koncept ukazuje, akým spôsobom možno zvedomovať svoj život a mať ho vo vlastných rukách.

Ako tento zámer vznikol a za akým účelom?

V dobe veľkej transformácie, ktorú pociťuje už obrovské množstvo ľudí vzkrsla myšlienka vytvoriť projekt, ktorého prostredníctvom môžu aj muži získať vzájomnú podporu a nájsť svoje skutočné hodnoty tak, ako to bolo kedysi. Poznanie týchto hodnôt pomáha ďalej pri určení svojho životného zámeru. Toto ďalej nám mužom umožňuje disponovať svojou silou v prospech seba i okolia. Naučíme sa jednotlivé kroky a spôsob, akým možno životný zámer/y zrealizovať.
Budeme si vzájomne podporou na neľahkej ceste muža v dnešnej dobe. Staneme sa silnejšími, vedomejšími a zrelšími. Prebudíme svoju mužskú silu a odhodlanie k činom a prejavení sa vo svojej najhlbšej podstate a s istotou. Získame sebavedomie a múdrosť, ktoré skvalitnia všetky vzťahy a otvoria tak dvere aj novým skúsenostiam, ľuďom a možnostiam. Aktívne, mužsky a sebavedome.

Stretnutia projektu ´Život muža v múdrosti cez starobylé archetypy´ sú rozdelené do 4 víkendov:

1. / 21. – 23. Jún 2019 Archetyp: Milovník / Umelec
2. / 20. – 22. September 2019 Archetyp: Čarodej / Šaman
3. / 13. – 15. December 2019 Archetyp: Kráľ / Otec
4. / 20. – 22. Marec 2020 Archetyp: Hrdina / Bojovník

Stretnutiami budú sprevádzať muži, ktorí svoju múdrosť a skúsenosti realizujú vo svojom živote a rodinách a chcú podporiť všetkých mužov, ktorí sa rozhodli kráčať vedome vo svojej plnej sile a potenciály.

Lektori, ktorí vás budú sprevádzať:

Matej Hlohovský – spoluzakladateľ Kvantovej Filozofie, ktorá pomáha zvedomiť starodávnu múdrosť našich predkov, ale aj znalosti moderných vied a vidieť tak život v zmysluplnom celku a pravdivo. Prostredníctvom kvantovej fyziky popisuje fyzikálne procesy aj na energetickej úrovni a pomáha tak lepšie a exaktne pochopiť nehmotnú oblasť bytia, existencie. Je coachom a vedie ľudí na ceste k rozvíjaniu ich schopností. Pomáha mužom i ženám na ceste k vedomému životu a uchopeniu života do vlastných rúk. Venuje sa oblasti sebarozvoja – zdravia tela i mysle. Odhaľuje skutočnú podstatu problémov a pomáha nachádzať ich riešenia efektívne a zmysluplne.
(Viac na fb: Kvantová Filozofia, či na webe: edu.m3d.sk)

Peter Fabián – Tematike rozvíjania mužských kvalít sa aktívne venujem zhruba 5 rokov. Paralelne s tým kultivujem sexuálnu energiu pomocou tantry. Teória musí byť naplnená v praxi. Štvrtý rok vediem mužský kruh, kde sa stretávame raz do týždňa. Vedenie je z väčšej časti založené na nasledovaní toho, čo v skupine medzi mužmi a v mužoch je. Je to skôr umožňovanie. Prešiel som a prechádzam viacerými seminármi, spomeniem facilitátorský výcvik u Richadra Vojíka a tiež meno Alan Loven. Hlavnou inšpiráciou je David Deida. A život. No každý z nás nesie určitú kvalitu a mám čo čerpať aj od „obyčajných chlapov na stavbe“.

Juraj Tešlár – Poskytuje ľuďom konzultácie v oblasti vzťahov a rozvoja vedomia duchovnej podstaty a jej princípov. Venuje sa bojovým umeniam a numerológii, ako rozvoju tela a duše. Počas seminárov pre mužov bude prispievať svojimi vhľadmi a skúsenosťami. Je spoluzakladateľom unikátneho filozofického smeru – Kvantovej filozofie.

Kde:

Seminár sa bude konať v príjemnom prostredí Vyhní v Penzióne na slnečnej stráni, viac na webe

Prihlásiť sa môžete najneskôr do: 20. júna na tel.č.: 0905 334 129
Počet miest je obmedzený.
Pre viac informácií ohľadom obsahu seminára kontaktujte
Ing. M. Hlohovského na: 0908 798 365.

K obsahu:

1.) 21. – 23. Jún 2019 Archetyp: Milovník / Umelec

Milovník / umelec – archetyp milovníka v nás otvára schopnosť milovať a prežívať city. Je zasvätený láske a dôležitý nie len pre partnerstvo a intimitu vo vzťahoch, ale aj pre potenciál kreativity a realizácie. Je pre nás zdrojom entusiazmu a nadšenia pre to, čo práve robíme. Pomáha nám naplno prežívať radosť zo života. Vlastnosti, ktoré muž cez tento archetyp aktivuje mu ďalej pomáhajú žiť naplno v radosti a životnej energii. Pomáha nám nájsť rovnováhu, ktorá ak je narušená, prejavuje sa promiskuitou tzv. Casanovu, ktorý túži ženy vlastniť, ovládať a neváži si ich. V opačnom extréme ide o muža, ktorý napríklad pre nedoriešený vzťah z matkou nedokáže byť pre svoju partnerku plnohodnotným, zrelým a samostatným mužom. My vám pomôžeme nájsť rovnováhu tohto aspektu a budeme hľadať cestu k otvoreniu vášho srdca čistej láske a prijatiu tak, ako to len muži dokážu. Pomôžeme vám v sebe objaviť archetyp umelca, ktorý pre vás môže byť hlboko inšpiratívny.

2.) 20. – 22. September 2019 Archetyp: Čarodej / Šaman

Čarodej a šaman – predstavujú aj aspekt múdreho muža, ktorý je silne mužským princípom, no pre pre vyváženie potrebuje ženskú polaritu, a tak v jednote dokážu vytvoriť jedinečný a plnohodnotný celok. Predstavuje múdrosť a súdnosť, ktoré používa, ako stabilné piliere svojich rozhodnutí. Čarodej dokáže veci pomenovať cez svoju hlbokú múdrosť a skúsenosť. Súčasťou je stretnutie s našim tieňovým Ja, ktoré mnohí odmietajú a neprijímajú, no jediná cesta k plnosti je maximálne prijatie našej odmietanej tieňovej stránky. Čarodej a šaman nás nabáda skúmať veci do hĺbky nie len povrchne. Tento archetyp predstavuje našu vlastnú vnútornú premenu a uvedomenie, ktoré nám pomáha vidieť skutočnosť v pravde. Čarodej a šaman má jasné hranice o vlastnom Ja a nepodlieha pýche ani pocitu nadradenosti, ale v nadhľade vníma svet a svoje miesto v ňom. Pozná svoju silu a svoju moc v tej najhlbšej pokore. Cez pravdivý vhľad do podstaty vecí a problémov sa necháva viesť vyšším duchovným vedením a zámerom a nenecháva sa zviesť z cesty cez svoj vlastný pocit nadradenosti. Šaman je ako „most“ ktorý spája divokú prírodu s civilizáciou, svet zvierat so svetom ľudským a ženský svet s mužským.

3.) 13. – 15. December 2019 Archetyp: Kráľ / Otec

Kráľ / otec – kráľ je silným archetypom, je spojením všetkých ostatných archetypov a prijíma s úctou ženskú energiu. Kráľ predstavuje samotné bytie a jeho plynutie, nepotrebuje už bojovať. Jeho podstata je teda v samotnom jestvovaní, jeho energie je jasná a citeľná. Je ako Slnko, ktoré svieti a my všetci jeho svetlo vnímame. Je nezraniteľný. Ctí si sám seba a rovnako svoju kráľovnú, pretože jej rozumie cez svoj vlastný ženský princíp. Je dobrým kráľom, vníma zmysel a hodnotu všetkého a každého. Kráľ necíti ohrozenie, a nepotrebuje byť obdivovaný, pretože si je vedomý svojich kvalít. Kráľ je autoritou tak zvonku ako aj zvnútra. Pri pohľade na kráľa sediaceho na tróne vnímame jeho istotu, vyrovnanosť, rozhľad, silu – vnútornú i vonkajšiu a cítime bezpečie. Kráľ predstavuje plodnosť pre svoje kráľovstvo a všetko sa udeje pod jeho rukami a s jeho vedením. Tak, ako kráľovstvo je zrkadlom kráľa, tak je náš život odrazom nás samých. Kráľ vníma svoje poslanie a svoju silu nezneužíva. Stará sa s láskou o seba a svoje kráľovstvo miluje. Z kráľa, ktorý nie je v rovnováhe sa môže stať slaboch, či tyran. Ďalej preskúmame rolu otca v živote muža, ktorý predstavuje stabilitu, oporu a ochranu svojej rodine, deťom. Do hĺbky preskúmame tento archetyp, ktorý preto, aby získal kvalitu otca potrebuje pochopiť a prijať rolu partnerky, ako matky svojich detí.

4.) 20. – 22. Marec 2020 Archetyp: Hrdina / Bojovník

Hrdina / Bojovník – Nepreliečené zranenia nás mužov brzdia na ceste byť zrelými a nedovoľujú nám nájsť si vhodnú partnerku, či dospieť. Nepreliečené a zranené vnútorné dieťa je blokáciou pre prejavenie nášho vnútorného potenciálu. Hrdina je nedospelý bojovník. Hľadá vlastné hranice a prekonáva ich. Je prechodovým archetypom na ceste premeny dieťaťa – chlapca v muža. Hrdina sa poberá odvážne na cestu na ktorej získava skúsenosti a cibrí si vlastnú osobnosť a charakter. Má svoj hrdinský cieľ (oslobodenie dievčiny, lapenie zlodeja), ktorý keď dosiahne získa odmenu – odmenou je uvedomenie si vlastnej sily, schopností a hraníc. Hrdina, ktorý neprejde transformáciou potrebuje pre svoj život neustále nachádzať obeť, ktorú zachraňuje, no nakoniec ju nedokáže zachrániť a prežíva pocit vlastného zlyhania – toto zlyhanie symbolicky naznačuje, či ide o hrdinu, ktorý ešte nie je mužom. Bojovník v nás predstavuje obranu. Prechodové rituály nám pomáhajú pracovať so svojou vnútornou agresiou, a prostredníctvom iniciácie získavame titul bojovníka. Učíme sa pracovať s konfliktom a komunikovať. Archetyp predstavuje tak odvahu, ako aj vytrvalosť a potrebu chrániť ženu. Bojovník sa stretáva so smrťou a učí sa tento aspekt prijať a pochopiť, rovnako prekonať strach. Učí sa zodpovednosti, aby mohol prežiť. Bojovník si dokáže povedať jasné NIE. Má na seba určité nároky. Vo svojom živote vidí veci jasne a zrozumiteľne a nepracuje s náznakmi. Pozná podstatu vecí a ich charakter a jasne rozumie zákonu príčin a následkov, ktoré sú vnímané cez prívlastok dobra a zla. Vie na akej strane je, čo chce a čo nechce. Stráži hranice tak cez sebe a svoju identitu, ako aj v rodine. Rodne vytvára ochranu a na tu využíva svoju bojovnú energiu a nezneužíva ju na získanie vlastného pocitu víťazstva a slávy. Pozná charakter kráľa a presne vie kedy je vhodné zakročiť, ak ale nevie, stáva sa tieňovým bojovníkom a neposlúcha žiadneho kráľa. Stáva sa tak ničiteľom a skazou pre všetko a pre všetkých.
Súčasťou všetkých 4 seminárov bude práca s telom i mysľou cez rôzne techniky a cvičenia.

Vítame všetkých mužov, ktorí sa odvážia uchopiť svoj život do vlastných rúk!