Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Pozývame Vás na otvorenú besedu do Halmi Place v Košiciach. Tentokrát  sa porozprávame o sile zodpovednosti.

Za čo všetko zodpovedám ako človek? Čo je v mojej kompetencii a koľko  toho dokážem uniesť? Čo je to vlastne zodpovednosť?

Aj o týchto témach sa porozprávame v priateľskom kruhu.

Podstatou každého človeka je prijať a pochopiť svoje sily a vedieť ich  svedomito používať. V prospech seba a prospech všetkých. Ak je  individuálny jedinec šťastný a koná vo svojom živote zodpovedne, môže
rozšíriť svoje hranice a rozšíriť tak hranice šťastia aj pre  ostatných. Svojim príkladom, jednoduchosťou a zdieľaním.

Príďte si rozšíriť  pole poznania a posunúť tak svoje hranice šťastie  do väčšieho kruhu pôsobenia.
Je len na Vás, kam sa chcete posúvať ďalej.
Na besede bude predstavená univerzita vedomého života n.o. Projekt,  ktorí učí ľudí rozpoznať skutočnosť a následne ju aj zodpovedne žiť.

Sprevádzať besedou vás bude Braňo Rybička lektor v Univerzite vedomého  života a človek ktorý miluje život.

Kde? Halmi Place, Hlavná 21, Košice
Kedy? 16.5.2019 o 17:00 do 19:00
Koľko? Odporúčané vstupné: 5,- eur

Prihláste sa priamo v Halmi place a rezervujte si svoje miesto už teraz.
Viac informácií o lektorovi: https://vedomaskola.sk/brano-rybicka/
www.skolajednoty.sk

Print Friendly, PDF & Email

 

Prihlásenie na semináre a akcie


Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV