Izabela K. Fekiačová

Numerologické rodinné konštelácie

Univerzitu vedomého života som spoznala cez Leriho Veleslava Šveca. Našli ho moji veľmi dobrí priatelia a zavolali ma na prednášku. Pamätám si ten pocit, že ma jeho slová čímsi priťahovali a zároveň neskutočne iritovali, keďže mi narúšali istotu o tom, ako som vnímala seba a všetko navôkol. Vyhralo oboje. Prednáška bola v lete a na jeseň sme už boli všetci študentmi rozpoznávacieho ročníka.

Cítim za toto nasmerovanie veľkú vďačnosť.

Náuka mi prišla do života v čase, keď som sa sa nedokázala pohnúť z miesta, kde som bola (v rámci profesie, aj osobného života), napriek tomu, že vo svojom vnútri som cítila, že tam nechcem byť.

Nástroje náuky ma začali pomaly „spojazdňovať“. Nie vždy to bolo príjemné, ale pomohli mi dostať sa k sebe bližšie. Mala som chuť odrazu v zrkadle podať ruku a vysloviť: „Teší ma, rada sa spoznávam!“

Toľko pozornosti sa venuje fráze, že až keď spoznáš seba, dokážeš spoznať svet.

Ja tejto rozprávke verím, vychádza mi to tak 🙂

V rovnakom čase ako náuka prišli do môjho života aj čísla. Numerológia sa pre mňa stala zábavnou a zaujímavou skratkou, ako spoznať seba, porozumieť svojim blízkym a okoliu a tak jednoduchšie tvoriť harmonické vzťahy.

Pomohla mi lepšie pochopiť a pretaviť do každodenného života aj náuku rozpoznania skutočnosti a preložiť si ju vo vzťahoch cez jazyk čísel.

Tento číselný jazyk prekladám v cykle odborných dielní numerologických rodinných konštelácií.

Napriek tomu, že som prvý zákon slobody, že každý má hodnotu hneď prijala, dlho som hľadala, čo to v praxi znamená a ako sa toto presvedčenie žije. Tak vznikla prvá dielňa numerológie – energia čísel v nás. Zameraná na odhaľovanie nášho životného poslania, darov, talentov a našich zručností.

Prijať to, že všetko, čo sa mi v živote deje, sa deje pre môj osoh mi tiež ďalej pomohli čísla, ktoré objasňujú naše plány v jednotlivých časových etapách nášho života a témy, v ktorých sme si zadali učiť sa životné skúsenosti a nachádzať ponaučenia.

Tretí zákon slobody o priateľoch a učiteľov v našom živote konkretizuje vzťahová numerológia, ktorá spája poznanie o sebe s tým, čo sa učíme vo vzťahoch.

Takto sa vyvíja moja cesta z právničky numerologičkou a lektorkou tvárovej jogy 😉