Jelka Miklášová

Univerzita mi prišla do života v čase, keď už som bola pripravená odovzdávať svoje skúsenosti ďalej. K celistvosti som sa prepracovávala svojou špecifickou formou očisťovania blokov a nánosov z minulosti a zároveň ma to priviedlo k hlbokej osobnej pokore a viere v Jednotu bytia v celom vesmíre.
Som nesmierne šťastná, že vzniklo Spoločenstvo vedomého života a následne Univerzita vedomého života, a že som tohto “žijúceho vedomého organizmu” súčasťou. Spoznala som mnoho vynikajúcich kvalitných bytostí, ako žiakov tak aj lektorov, hoci som si istá, že väčšina z nás sa poznáme už tisícročia :-).
Štúdium na Univerzite vedomého života je hlavne dobrovoľná túžba v každom z nás, zmeniť svoj život na lepší a kvalitnejší. Kto skutočne hľadá, ten aj nájde samého seba v “lepšom vydaní ” 🙂 … ale bez práce nie sú koláče, tak sa teším na všetko nové a spoločne tvoriace krajší svet!