ŽIVOT V PRAVDE

Véda zákonov bytia, myslenia a vývoja poznania