Jelka Miklášová

Narodila som sa 24.10.1971 v Banskej Bystrici dvom duálnym a zamilovaným rodičom, ktorí si ma vraj presne na deň naplánovali :-). Vyrastala som v prírode 18 rokov. V jednoduchom vnímaní života bez obmedzení a v láske. Ako 3-ročná som spadla z vysokého miesta a mala krvácanie do mozgu v zadnej časti hlavy. Rodičia sa báli, že umieram-tak aspoň tvrdili lekári.
No ja som prežila klinickú smrť veľmi hlbokej úrovne a moje vedomie tak ostalo nezablokované aj naďalej (dnes viem, že mám vedomie 7. úrovne). Všetci sa rodíme ako plne vedomí ale výchova a predsudky našu myseľ naprogramujú inak. To sa mne nestalo. Uzemnenie bolo zabezpečené štúdiom na športovej škole základnej, následne stavebnej priemyslovke, vyvrcholilo absolvovaním fakulty architektúryv Bratislave. Od malička som rada kreslila a mala rôzne vizuálne energetické holografické obrazy, čo som ako dieťa nechápala. Bežne som chodila každú noc mimo svoje fyzické telo a spoznávala rôzne svety mimo našu planétu aj na nej, čo som vtedy tiež nechápala.
Osobný život a môj neustály záujem o duchovnú sféru a moji ochrancovia z duchovných svetov ma celým životom viedli k študovaniu bytia, vesmíru, človečenstva, k pochopeniu súvislostí, očisťovaniu mojej aj rodovej karmy a nájdeniu svojho pravého Ja – bez obalov, nájdenie svojej pravej podstaty. Nebola to ľahká cesta, podobne ako všetky ostatné cesty duší v tejto úrovni prežívania na planéte Zem. Po vysokej škole som sa ako 26 ročná vydala a narodila sa nám krištálová dcéra Sára, takže som ostala žiť v Bratislave s manželom.
Časom sme sa však rozviedli, z dôvodu nezhodných názorov a môjho pocitu neslobody a túžby práce na sebe samej. Takto som sa snažila vychovávať aj našu dcéru, aby našla samu seba aj ona a dokázala byť v dospelosti duchom slobodná. Aj keď niekedy vychováva ona mňa . Keby som ostala v manželstve, nebolo by toto vôbec možné. Od roku 2004, keď som sa rozhodla ísť dušou pravdivo ďalej vo svojom živote, som prešla dlhou cestou očisťovania a znovuobjavovania pravej ľudskej podstaty a lásky v nás.
Množstvo vnemov, astrálnych putovaní, anjelskych terapií a očistných procesov, ktoré som vedome a nevedome prežila ma dostali do bodu poznania svojej pravej duchovnej podstaty, odovzdávania poznatkov a pomoci ďalej. Bola to cesta dobrodružná, cesta k upevneniu svojej viery, že som dokonalá taká aká som a čo vyžarujem to sa mi aj vracia. Popasovala som sa so svojou úrovňou vedomia po svojom. Nebolo doteraz jednoduché na tejto planéte žiť s týmto vyšším vedomím a citlivosťou vnímania.
Ale po roku 2012 sa všeličo zmenilo a už aj ľudia podobní ako ja, sa radujú, čo sa udialo. Mnohé pobyty na silových miestach Zeme (Egyptské pyramídy a iné ) mi dopomohli spomenúť si na to kto som, aké úžasné schopnosti človek v sebe má – aj keď otvoria sa mu až keď on sám pocíti potrebu. U mňa to bolo inak, jednoducho som bola sem takáto osadená a musela som sa naučiť s tým žiť.Takto som si to proste zadala pred príchodom do súčasného tela :-).
Dnes samozrejme ďakujem svojim učiteľom, ochrancom, pomocníkom a vodcom, či svetským či z vyšších dimenzií za to, že som si mohla uvedomiť, ako sme všetci dokonale milovaní a podporovaní :-). A toto by som rada pomohla nájsť aj ďalším bytostiam s otvorenou mysľou a čistým srdcom.