Kontakt:

0948 044 909

Jozef Gandžala

Po ukončení  strojárskej učňovky a krátkej praxi  som vyštudoval za  inžiniera letectva a stal som sa dôstojníkom vtedajšej  ČSĽA.  Osud ma  však posunul do oblasti bezpečnosti  (kriminalistika, vyšetrovanie, ochrana, …) a následne i výcviku.  Do „stretnutia“   s UVŽ som si myslel, že mojou najväčšou danosťou je schopnosť vyvolávať strach … a bol som v tom fakt jedinečný ! Ak človek robí niečo profesionálne, tak to vydrží robiť dlho … nie však celý život. Mne sa 25 rokov zdalo dosť  a urobil som prvú zmenu. Tou bola zmena zamestnávateľa a následne … práca so včielkami.

Cesta k univerzite si ma našla vo chvíli, keď som bol plný nepokoja, hnevu a obáv z budúcnosti i prítomnosti.  V minulosti sa mi to už niekoľko krát stalo, ale v ten moment som to začal vnímať viac a cítil som, že potrebujem nájsť cestu z bludného kruhu bolestivých skúseností.  Pozvanie Leriho  na štúdium  Rozpoznania skutočnosti bolo prirodzeným vyústením  a to bol len začiatok.

Univerzita mi dáva  možnosť uplatniť svoje vedomosti, skúsenosti  a zručnosti , v minulosti odovzdávané príslušníkom vojenských špeciálnych jednotiek a Vojenskej polícii,  v úplne inom, ďaleko komplexnejšom  kontexte.  Ako vedúci  III. semestra  mám  víziu naučiť študentov prijímať zmeny a v prípade potreby sa dokázať zmieriť i s nepohodou, ktorú pretvárame na nové poznanie.  Spolu s ďalšími učiteľmi im pomáham rozpúšťať dogmy a poučiť sa z každej situácie, ktorej sme súčasťou.

V rámci univerzity ďalej propagujem  včelárstvo a jeho možnosti ozdravenia ľudského tela i mysle pomocou včelích produktov. Včielky nie sú zvieratá, sú to Tvorovia a Tvorcovia. Ich filozofia, činnosť a prínos  je v prírode unikátny – títo Tvorovia pomáhajú žiť iným !

Pozývam teda všetkých do nepoznaných priestorov úľa, kde každý má svoju hodnotu. Je načase dozvedieť sa, ako to vlastne v „ňom“ funguje a prečo je to tak :o)