Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec

Leri Švec

(autor náuky „Rozpoznania skutočnosti“)
Leri je jeden zo zakladateľov Univerzity vedomého života, majster v rozpoznávaní skutočnosti a učiteľ.
Pôsobí ako terapeut a liečiteľ. Venuje sa psychoterapiám a mentálnemu poradenstvu. Vedie zdieľané besedy a prednášky v rôznych mestách všade tam, kde ho pozvú. Jeho zámerom je prispievať k oslobodzovaniu ľudských myslí od závislosti na konzumnom otrockom systéme ega. Prispieva k tomu, aby sa ľudia naučili vnímať samých seba ako vedomé bytosti, ktoré majú moc nad celým svojim životom bez obmedzenia, ak za svoj život dokážu prijať aj plnú zodpovednosť.Učí ľudí slobodne myslieť a meditovať. Je sprievodcom tým, čo si sami netrúfajú urobiť prvý krok alebo sa ocitli na úseku svojej cesty, kde potrebujú na chvíľu priateľské rameno.Na Univerzite vedomého života sa s Lerim stretnete počas celého štúdia „Rozpoznania skutočnosti“ , kde bude Vašim sprievodcom a učiteľom. Pod jeho vedením budete mať možnosť pochopiť zákonitosti vesmíru a využívať nástroje ega tak, aby Vám v živote prinášali to, čo si sami želáte.