Ľubka Balážová

 

Leriho som spoznala, keď som sa snažila nájsť „šťastných lazníkov“. Hľadala som inšpiráciu pre skvalitnenie svojho života a moja predstava bola, že k tomu treba odísť z „civilizácie“ kdesi na lazy. Spolu s ním som spoznala aj niekoľko pre mňa veľmi zaujímavých, otvorených ľudí, ktorí už žili slobodnejším a šťastnejším spôsobom života. Jeho „cesta mimo systém“ – (mimo zaužívané, často nefunkčné a iba z lenivosti či nevedomosti udržiavané systémy, ktorými sa často zbytočne obmedzujeme) mi nabúrala mnohé moje presvedčenia a zároveň ukázala možnosti, ako z nich vyjsť. Spojenie Leriho a Beátky Hlohovskej vyústilo do vzniku Univerzity vedomého života. Bol to významný krok k tomu, aby sa oveľa viac ľudí dostalo k „nástroju“ na výraznú zmenu svojho myslenia, chápania, na otvorenie cítenia a vnímania. Vznik UVŽ bol podľa mňa iba prirodzeným dôsledkom toho, že sa prebúdzajú naše túžby po poznaní seba, svojho okolia, prírodných zákonov i zákonov žitia.

Rok som chodila do Leriho školy meditácie. Po ročnej pauze (ktorú som si dopriala, aby som mala dostatok času informácie lepšie vstrebať a uplatňovať do praxe) som sa prihlásila do UVŽ. Rozpoznávací ročník bol pre mňa nesmierne dôležitý. Začala som oveľa viac chápať, akú mám veľkú moc meniť svoj život. Ako dokážem viac a hlbšie spoznávať sama seba, svoje programy, naučené dogmy, nefunkčné stereotypy… Naučila som sa pravdivejšie vnímať a pomenovávať svoje pocity, uvedomelejšie reagovať na rôzne (vlastné i cudzie) manipulácie. Naučila som sa viac si veriť a tam, kde si neverím, to priznať.

Štúdium prvého ročníka mi dalo poznanie, že:

  • aj konflikt môže byť pre mňa veľmi prospešný a môžem sa vďaka nemu dozvedieť o sebe niečo viac,
  • sympatia nemusí byť len „oddychovým časom“ medzi konfliktami a problémami, ale aj vďaka nej môžem rásť, spoznávať sa, rozvíjať sa,
  • nielen utrpenie a ťažké situácie ma môžu posunúť vo vnímaní života, ale aj tie príjemné a pohodové, 🙂
  • vyjadrovať to, čo cítim, je nie len možné, ale aj bezpečné a oslobodzujúce.