Marica Laščeková

Univerzita vedomého života stála v začiatkoch mojej cesty sebaobjavovania a hľadania odpovede na otázku, Kto v skutočnosti som. Aj vďaka náuke Rozpoznania skutočnosti, jej uplatňovania v živote napr. aj prostredníctvom vedomého konfliktu, si odpoveď čím ďalej tým viac uvedomujem.

Viem, že nie som svojím egom. Nežijem v oddelenosti od ostatných a ostatného. Svojím myslením a konaním ovplyvňujem všetko, čo sa mne aj okolo mňa deje. Viem, že som slobodnou tvorkyňou svojho života. V rešpekte a úcte k sebe aj všetkým a všetkému okolo mňa.

Pozvánka učiť na Univerzite ma potešila. Téma prirodzenej autority je veľmi zaujímavá. Stretávam sa s ňou denno-denne či už doma pri svojich štyroch deťoch, v našej komunitnej slobodnej demokratickej škole a škôlke Radostný svet v Martine alebo pri riadení iných projektov. Je pomerne ľahké dávať príkazy a očakávať, že ich druhý splní. Toto môže fungovať v spoločnosti postavenej na hierarchii. Nové trendy však ukazujú, že tieto systémy prestávajú fungovať. Prečo? Pretože čím ďalej tým viac ľudí sa pozastavuje nad tým, že v živote neprežíva radosť, pokoj, harmóniu. A veruže veľmi po tom túžia. Veď kto nechce byť v živote šťastný?

Uvedomujem si, že keď chcem, aby naša komunita Radostného sveta fungovala a vydržala aj do budúcna, každý si v nej musí nájsť svoje miesto. Funguje to ako Kvet života. Jeden krúžok v prepojení s druhým dávajú výsledný obraz celku. Nie cez príkazy, ale prostredníctvom toho, že chcem, že mi dáva zmysel to, čo robím. Počas svojho vyučovacie dňa vás prevediem tým, ako je možné tento stav dosiahnuť.

Som autorkou knihy osobného rozvoja a rozvíjania potenciálu pre deti s názvom KTO SOM. V našej komunitnej škole učím predmet Radostné JA, ktorý podporuje sebapoznanie a sebariadenie detí. Mám veľmi rada výrok – “Moja radosť spočíva v tvojej slobode. Nie v tvojej poslušnosti.”

www.radostneja.sk