Kontakt:

Matej Hlohovský

Už niekoľko rokov spolupracujem s Univerzitou a prispievam svojimi prednáškami Kvantovej filozofie. Svojimi vedomosťami a schopnosťami pomáham ľuďom skvalitniť ich život – osobnosť, vzťahy, prácu, … Kvantová filozofia je prepojením všetkých moderných vedných odborov za účelom vypracovania modelu sveta ako celku. Chápaním sveta ako celku zanikajú problémy a nedostatky spôsobené jeho delením a triedením. Tento unikátny filozofický smer poskytuje znovuobjavenie vnímania sveta, života, životných ciest a možností v takej forme, v akej ju videli pradávne civilizácie. Dá sa teda povedať, že sa jedná o nový systém chápania nášho života, možnosti jeho uchopenia a narábania sním. Vedomosti zo štúdia kvantovej fyziky mi pomohli odhaliť, že všetky zákonitosti v oblasti kvantovej a
časticovej fyziky majú ekvivalent vo fungovaní ľudí  medzi sebou a ich vzťahmi s okolím.

Teším sa zo spolupráce s Univerzitou a výsledky, ktoré ľudia dosahujú po prijatí a aplikovaní vedomostí, ktoré učím mi pripomínajú, aký obrovský význam má duchovná práca pre život človeka a celé bytie.