Matúš Svinčák
.
Moja cesta učiteľa začala dávno v detstve, keď som zistil, že som zrozumiteľný pre ľudí naokolo. Ako fitness tréner som pociťoval potrebu zistiť o ľudskom tele ešte viac. Odložil som preto topánky a začal skúmať svet bosými nohami. Otvorili sa mi nové obzory a s pribúdajúcimi kurzami správnej chôdze a behu som sa zoznámil i s Univerzitou Vedomého života, kde bola možnosť predviesť svoje majstrovstvo.
Postupne som sa zapojil do výuky seminárov a 1. ročníka, kde som mal i sám možnosť nahliadnuť na logiku svojho konania. Pochopil som, že tvorím svoj život aj to ako ho utváram a mám to pevne v rukách. A keď som objavil aj to, že tento svet ma chce podporiť v tvorivom živote a neubližuje žiadaným konaním, objavil som slobodu.