Snažíme sa vytvárať také podmienky, aby si vedel/a termíny, miesta výuky, informácie, ktoré potrebuješ k štúdiu – teda tie praktické. Niektoré veci podchytiť nevieme, pretože buď sme sa s nimi nestretli, alebo nebol priestor na ich spracovanie. Veľmi nám pomôžeš aktívnou komunikáciou, sledovaním emailov, odpovedaním na správy!

Vždy platí:

 • ak mi niečo nevyhovuje – vyjadrím, čo cítim a komunikujem, ako by mi to vyhovovalo, tj. dávam návrhy na riešenia.
 • ak mi niečo vyhovuje – môžem zdieľať, pretože pre nás je spätná väzba najcennejším nástrojom zlepšovania.
 • ak niečo potrebujem – vyjadrím, čo potrebujem a snažím sa nájsť cestu, ako to vyriešiť. Komunikáciou, vedomým konfliktom, alebo diskusiou.

Prijmi zodpovednosť za svoje štúdium od prvého dňa výuky!  Ďakujeme!

Anka, Ivicka, Mari  a všetci učitelia.

Najčastejšie otázky študentov

Ako sa platí za štúdium?

 • Na štúdium umožňujeme ročné platby so zľavou, alebo platbu za každý vyučovací deň samostatne bez zľavy.
 • Školné sa platí formou predplatieb, tj. uhrádza sa vopred na ďalší vyučovací deň.
 • Predplatba je splatná do troch pracovných dní OD poslednej vyučovacej hodiny.

Príklad: 1. 8. 2020 (sobota) absolvuješ výuku, tj. predplatba na ďalší vyučovací deň je splatná do stredy 5.8.2020 (streda).

 • Predplatby sú veľmi dôležitým aktom vyjadrenia skutočného záujmu, že prídeš aj nabudúce a nám umožňujú organizáciu výuky.
 • Príspevky za štúdium sa posielajú na účet: IBAN: SK9083300000002501132609
 • Individuálne vieme poskytnúť aj zľavu pre dôchodcov, ZŤP. V tomto prípade kontaktujte studium@vedomaskola.sk.

Školné a zľavy

 • Školné bez zľavy je 65 Eur.
 • Pre celé štúdium troch ročníkov je možná zľava v prípade ročnej platby za každý školský rok. Cena za jeden vyučovací deň je v tomto prípade 60€, študent teda zaplatí ročnú platbu na účet UVŽ v sume zodpovedajúcej násobku počtu dní a sumou 60€.
  Napr. ak je štúdium v danom roku rozvrhnuté do 10 dní, potom ročné predplatné bude vypočítane ako násobok 60 a 10, teda 600€. Ak je štúdium v danom roku rozvrhnuté na 12 dní, potom násobok 12 a 60 teda 720€. Termín do ktorého je nutné poukázať platbu bude určený a oznámený študijným
  oddelením.
 • Pre ZŤP a dôchodcov je cena jedného vyučovacieho dňa 45 €, pri tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
 • V prípade manželského, alebo partnerského páru je cena za jeden študijný deň 60€. Pri tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
 • V zásade platí, že zľavy sa nedajú kombinovať.

Koľko vyučovacích dní má štúdium? 

 1. školský rok: 10 vyučovacích dní / 600 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.
 2. školský rok: 12 vyučovacích dní / 720 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.
 3. školský rok: 12 vyučovacích dní / 720 Eur školné pri platbe vopred na celý školský rok.

Čo je kmeňová trieda a čo ak mi termín vyučovania nevyhovuje?

Kmeňová trieda znamená, že si súčasťou skupiny, ktorá ťa bude sprevádzať na ceste celé tri roky. Vytvárate si priateľstvá, bezpečný priestor na zdieľanie a podporu celej skupiny.

Samozrejme, môže sa stať, že ti termín vyučovania niektorého dňa nesedí. V tomto prípade môžeš navštíviť inú triedu v iný termín. Je to však na predchádzajúcom nahlásení na študijnom oddelení a len v prípade, že je kapacita triedy voľná.


Čo ak vynechám výuku?

Ak vynecháš výuku, môžeš si ju nahradiť v inom termíne s inou triedou. Školné sa ti prenáša na ďalší vyučovací deň.

Pre prípadné ukončenie štúdia kontaktuj Anku Litvajovú: anka@vedomaskola.sk


Čo potrebujem k úspešnému absolvovaniu ročníkov?

Štúdium je koncipované ako trojročné.  Na prechod do vyššieho ročníka potrebuješ mať absolvovaný stanovený počet vyučovacích dní.

Každý rok a semester to má trochu inak, takže pokiaľ potrebuješ nahliadnuť na konkrétne podmienky, odporúčame ti otvoriť naše >>> Pokyny pre študentov. <<<

Ak ti niektoré vyučovacie dni chýbajú pre postup, môžeš si ich do určitej miery nahradiť v ďalšom roku, aby si nemusel/a celý ročník opakovať, a tiež aby si nestratil/a kontakt so spolužiakmi. Všetko nájdeš v smerniciach na poslednej strane.

Príspevky za štúdium sa posielajú na účet: IBAN: SK9083300000002501132609.


Rád/rada by som si zopakoval/a vyučovací deň, je to možné?

Náuka Rozpoznanie skutočnosti je náročná a preto umožňujeme absolventom, ktorí majú za sebou aspoň 9 vyučovacích dní (VD) prvého ročníka, resp. potrebný počet VD z iných ročníkov, môžu si zopakovať vyučovací deň, ale za určitých okolností:

 1. Bezodplatne, ak to kapacita triedy alebo učiteľ umožní. Miesto na výuke nevieme garantovať a dozvieš sa ho pravdepodobne na poslednú chvíľu. Takže treba byť pripravený.
 2. Za čiastku 45 Eur, pričom ti vieme rezervovať miesto v triede, rovnako však platí, že to kapacita musí umožniť a prednosť majú aktuálni študenti daného ročníka.

Odporúčame ti využiť aj Doučovanie s učiteľom Rozpoznania skutočnosti. Viac informácií nájdeš na tejto stránke: >> DOUČOVANIE <<


Neabsolvoval/a som potrebný počet vyučovacích dní pre postup do ďalšieho ročníka. Ako môžem pokračovať?

Ak si neabsolvoval/a potrebný počet vyučovacích dní, postupujeme takto:

Pre prechod z prvého ročníka vyššie:

 • Ak máš 8 resp. 7 dní absolvovaných, môžeš postúpiť, ak si dochodíš 1 resp. 2 chýbajúce dni v ďalšom ročníku, aby si ich mal/a dokopy minimálne 9. Záujem prejavíš tým, že si na tieto dni ešte pred začiatkom druhého ročníka zaplatíš predplatbu v počte chýbajúcich dní do potrebného minima (teda 9 dní).
 • Vo výnimočných prípadoch Ti môže učiteľ udeliť výnimku. Ale to je na konzultácií s ním.
 • Ak máš 6 a menej absolvovaných vyučovacích dní (teda 6,5,4,3,2,1), musíš si chýbajúce dni doplniť, kým ťa pustíme do vyšších ročníkov.

Dostanem k štúdiu aj nejaké materiály?

Študijné materiály si spravidla každý študent vytvára sám, nakoľko obzvlášť druhý a tretí ročník sú zážitkové a každý má prežívanie iné. Pokiaľ vám lektor odovzdá materiály k výuke, je to výhradne na jeho vôli ich vytvoriť.