Kontakt:

+421-948-082-556

Natália Ladimíra Rajecká

Univerzita vedomého života sa objavila v mojom živote skôr, než som sa rozhodla, že sa stanem jej žiačkou. A teda, aj keď bola v mojej pozornosti už nejaký čas, ja sama som tomu nedávala potrebnú pozornosť. Potichúčky čakala na moju pripravenosť.

V živote som prekonala mnohé skúšky, pády a vzostupy. Značnú časť svojho života som vnímala, ako ma napĺňa poznanie, že chcem porozumieť, v mnohých ohľadoch i pochopiť, ako funguje ľudská myseľ a vzťahy. Chcela som vedieť odpovedať na mnohé otázky z oblasti psyché a zároveň som cítila – vedela, že za poznaním duše sa ukrýva oveľa viac.

Duchovno je akoby nad tým a práve náš duch je majstrom poznania. Bolo pre mňa prirodzené, že v období, kedy moja duša opäť začala počúvať volanie svojho ducha, som si do života pritiahla UVŽ. Niektoré šance som „zmeškala“, preto na stanici život stál ďalší vlak. Tentokrát však stál na prvej koľaji s miestenku do 1. triedy.Stretla som sa s Lerim na jednom z jeho spoločných seminárov so Žubrou, tiež učiteľkou UVŽ.Keď som počúvala Leriho slová, dávali mi zmysel a silno rezonovali s mojím vnútrom. Zrazu bol predo mnou niekto, kto z veľkej časti hovoril to, čo si myslím, kto mi osvetľoval moje zážitky.Rozhodnutie ísť študovať na univerzitu bolo v tom okamžiku jasné. Každé ďalšie stretnutie moje rozhodnutie potvrdilo.

Po viacerých pokusoch študovať konvenčné univerzity, kde mi však stále chýbalo pravé poznanie a rozvíjanie kvalít, mi do života prišlo to, čo moje potreby naplnilo. Heruistický prístup, hľadanie odpovedí a riešení, pričom každá odpoveď odkrýva ďalšie možnosti a postoje. Moja túžba po vedomostiach nesúcich „nálepku“ použiteľné a uchopiteľné v živote, s uPOZORnením: „hrozí riziko skvalitnenia života a miestami len pre silné nátury“, sa naplnila. A tak som tu, ako súčasť rodiny UVŽ. Učím sa, žijem, tvorím. Vďaka náuke, ktorú Leri vytvoril. Tá mi každým dňom ozrejmuje životné situácie, ktoré ma stretávajú. Pomáhajú mi spoznať, čo je to skutočná zodpovednosť a spolu s disciplínou a pravidelnosťou ma vedú k rozpoznaniu môjho pravého ja. Chvála!

Print Friendly, PDF & Email