Odborné dielne

Odborné dielne sú štruktúrou vzdelávania mimo hlavného trojročného štúdia Univerzity vedomého života „Rozpoznanie skutočnosti“. Sú prístupné rovnako širokej verejnosti ako aj súčasne študujúcim žiakom UVŽ.  Všetky ponúkané znalosti a zručnosti vychádzajú z rovnakých hodnôt, ktorých je UVŽ garantom. Odbory sú delené logicky podľa štyroch tématických oblastí:

Fyzická oblasť – Emočná (vzťahová a komunikačná) oblasť – Filozofia – Spiritualita

Dbáme o to, aby sa v tomto type vzdelávania podával jasný a aplikovateľný návod „ako na to“, ako vyriešiť daný problém, aké kroky, tipy použiť a čomu sa radšej vyhnúť. V každej oblasti môžete nájsť odbornosť, v ktorej je možné dopracovať sa k TROM STUPŇOM ODBORNOSTI.

FYZICKÁ OBLASŤ

EMOČNÁ OBLASŤ

FILOZOFIA

SPIRITUALITA

[tribe-user-event-confirmations]

Najbližšie udalosti:

Vedomý Muž – MÚDROSŤ

13 augusta - 17:0015 augusta - 14:00

Umenie behu a chôdze – na Zemčeku

14 augusta - 17:0019:30

Umenie behu – Nové Zámky august

18 augusta - 17:0019:30

Vedomý Muž – Odvaha 2021

24 septembra - 17:0026 septembra - 14:00

Zápis študentov do prvého ročníka 2021/2022 práve prebieha!