Táto oblasť odborných dielní sa venuje otázkam bytia, procesom myslenia a vývoju poznania.
Jednoducho všetkému, čo súvisí s filozofiou a nastoľovaním nových paradigiem, či s rozpúšťaním
starých dogiem. Učíme sa tu myslieť inak a nazerať na zjavenie sveta vždy z iného uhla pohľadu,
ako sme boli zvyknutí.
Patria sem témy ako:

  1. Filozofia
  2. Prírodné vedy
  3. Vývojové smery v oblasti technickej (zlepšovateľstvo, nové technológie)
  4. Futurizmus a návrhárstvo, inžinierstvo
  5. Vývojové smery v spoločenskej oblasti (teória spol.zriadení)
  6. Komunitné a iné sociálne štúdie, pokusy a realizácie
  7. Psychológia a psychiatria