Táto oblasť odborných dielní sa venuje všetkým nadzmyslovým a mimozmyslovým zručnostiam, ako teoreticky, tak aj praktickými návodmi. Zasahuje rovnako do náuky o sebapoznaní ako do snahy pochopiť zámer stvorenia.
Patria sem témy ako:

  1. Teória a prax meditácie
  2. Náuky o skrytom pôsobení (praktická mágia, šamanizmus)<
  3. Teórie o stvorení a ich praktické uplatnenie (vierozvesti a náboženstvá)
  4. Zážitky zmeneného stavu vedomia