Rozvaha vzťahov s Lerim

Rozvaha vzťahov je celistvý opis postupu, ako rozpoznať, utvoriť a udržiavať vzťahy so svojim okolím takým spôsobom, ktorý prináša očakávaný prínos všetkým zúčastneným stranám. Ide o celistvú skladbu návodov na vzájomné pôsobenie vo vzťahoch od prvopočiatočných zoznámení cez priebeh až po ukončovanie vzťahov, pri ktorých je prvoradé znižovať mieru utrpenia, či bolestného poškodenia prítomných na najnižšiu možnú úroveň.

Náuku Rozvaha vzťahov tvorí nasledovný kľúč:  

Kliknutím na jednotlivé oblasti sa dozviete ďalšie informácie.

Klub členov odborných dielní

Ak si človek, ktorý sa zaujíma o komplexné znalosti o vzťahoch a chceš si budovať vzťahy partnerské, priateľské či pracovné tak, aby boli harmonické a rozvážne, potom sa pridaj do KLUBU členov odborných dielní! Absolvuješ v priebehu 1 roka všetkých 10 dielní v poradí aké si sám/sama určíš.

  • Prevezmeš plnohodnotnú zodpovednosť za svoje vzťahy.
  • Dokážeš budovať vzťahy harmonické a rozvážne.
  • Naučíš sa viesť rovnocennú komunikáciu vo svojich vzťahoch.

Spôsob platby pre členov Klubu:
– zaplatíš 100 eurový kredit, z ktorého si postupne budeš odčerpávať hodnoty jednotlivých
odborných dielní,
– po vyčerpaní kreditu 100 eur ak sa rozhodneš pokračovať ďalej, si ho opäť doplatíš,
– po odoslaní prihlášky ti zašleme účet, na ktorý treba zaplatiť 100 eurový kredit.

Aktuálne termíny odbornej dielne Rozvaha vzťahov