Žena v pohybe s Mari

„Žena v pohybe je cyklus dielní pre každú ženu, ktorá sa chce rozvíjať a prežiť spokojný život v rovnováhe.“

Základom je dosiahnutie rovnováhy, ktorú vieme rozvíjať mnohými spôsobmi. Mojou metodikou je rozvoj skrz Sedem esencií rovnováhy, ktoré vplývajú na 4 úrovne ľudského vnímania – fyzickú, emočnú, mentálnu i duchovnú. Na dielňach sa budeme učiť najmä cez spoznávanie tela a pocitov. Pomáhať nám bude vedomý pohyb, prítomnosť, dych a samozrejme TANEC!

Osem esencií je cestou, ktorá Ťa učí, ako nachádzať ROVNOVÁHU v živote. Sprevádza Ťa nielen telom a pohybom, ale aj emóciami, kultiváciou mysle a vlastného ega. Pomáha ti kráčať životom ľahko, elegantne a ustáť situácie, ktoré život prináša. S úsmevom na tvári a otvoreným srdcom.

Esencie:  Pohyb, pružnosť, sila, myseľ, stred, archetypy, živly, výživa

Táto láskyplná cesta SEBA-poznávania je pre každého a v každom veku. Je len na Tebe, či chceš na sebe pracovať a so svojim telom si vytvoriť svet ROVNOVÁHY, ktorý budeš aj žiť.

Aktuálne termíny odbornej dielne Žena v pohybe