ŽivéVédy so Žubrou

ŽivéVédy je súbor nezávisle na seba nadväzujúcich zážitkovo-náučných dielní zameraných na sebavzdelávanie sa vo vzťahu k sebe a svojmu okoliu. Náuka a témy týchto dielní vychádzajú z osnov vyučovaných v 1. ročníku Rozpoznania Skutočnosti (RS) na Univerzite Vedomého Života, kde teória véd je prevedená do zážitku, situácie, hry či cvičenia, v ktorom si účastník okamžite na svojom tele zvedomí a rozpozná skutočnosť svojich postojov, objasní a osvetlí si svoje vzťahy, odhalí svoj domnienkový svet a oddelí ho od pravdy.

Výuka v tejto odbornej dielni je založená na pravdivosti prejavu ľudského tela, ktoré tu používame ako nástroj na sebapoznanie. Naše telo nikdy neklame a je v ňom zapísaný každý náš vzorec správania, nespracovaná emócia, či rana z minulosti, rovnako tak zápisy našich predkov. Telo je posledným prejavom našej osobnosti a je hmatateľné, fyzické, hmotné a preto je ľahšie pomocou neho objaviť prejavy nášho emocionálneho, či mentálneho tela.

Naše, často nevedomé a nezvedomené, reakcie a prístupy vo vzťahu k sebe a okoliu sa nám okamžite zhmotnia v nastavených situáciách a cvičeniach v dielni ŽivéVédy a budú to práve Védy, ktoré nám dajú odpovede, ako svoje postoje zmeniť, tak aby nás to už viac nebolelo nielen na našom fyzickom tele, ale aj na emocionálnom a mentálnom, aby sme spriechodnili plynutie našich tiel a tak aj našich vzťahov a dali tak slobodu a voľnosť nášmu preJAvu, slobodu našej TVORbe, stali sa osožnými sebe i svojmu okoliu a tak zažívali naplnenie a šťastie – ten súhlasný pocit bez strachu.

Pre naladenie zopár predstavujeme zopár tém:

  • Vyjadrujem pravdu!/?
  • Z útočníka učiteľ
  • Z priateľa spolutvorca
  • Prejavy Ega (Dunčo stráž ma)
  • Vymedzujem sa!/?

Aktuálne termíny odbornej dielne ŽivéVédy