Žena v pohybe s Mari

„Žena v pohybe je cyklus dielní pre každú ženu, ktorá sa chce rozvíjať a prežiť spokojný život v rovnováhe.“

Základom je dosiahnutie rovnováhy, ktorú vieme rozvíjať mnohými spôsobmi. Mojou metodikou je rozvoj skrz Sedem esencií rovnováhy, ktoré vplývajú na 4 úrovne ľudského vnímania – fyzickú, emočnú, mentálnu i duchovnú. Na dielňach sa budeme učiť najmä cez spoznávanie tela a pocitov. Pomáhať nám bude vedomý pohyb, prítomnosť, dych a samozrejme TANEC!

Aktuálne termíny odbornej dielne Žena v pohybe