Druhý stupeň „Rozpoznania skutočnosti“ 

Do druhého stupňa náuky o „Rozpoznaní skutočnosti“ postupuje absolvent prvého stupňa v prípade, že sa zúčastnil deviatich vyučovacích dní. V tomto stupni sa zameriavame viac na praktické osvojovanie si premyslených postupov životosprávy, ktorá pôsobí na ľudskú osobnosť ako jasný rámec pravidiel, ktoré svojou živou tvárnosťou zapadajú do jedinečnosti zámeru života každej osobnosti zvlášť. Štyri semestre plne zodpovedajú štyrom úrovniam vnímania celistvej ľudskej bytosti.

PRVÝ SEMESTER

V prvom semestri za zaoberáme najhutnejším, teda fyzickým prejavom človeka a venujeme s návodom, ako vyviesť svoje telo z nerovnováhy a choroby na jednej strane a na strane druhej ako pestovať telesnú prevenciu, ktorá bude naše telo udržiavať v zdravom stave. Preto sa budeme venovať témam:

 • Telesné cvičenia na uvoľňovanie stuhnutostí, tvorba vlastného cvičebného postupu.
 • Správny denný pohyb, ako chôdza, sedenie, dlhodobé státie, prirodzené držanie tela.
 • Samodiagnostika nerovnovážnej funkčnosti orgánov podľa ukazovateľov výrazu tváre, držania tela, či bolestí
 • Prvá pomoc pri príznakoch ochorenia obkladovou technikou a akupresúrnym pôsobením.
 • Preventívne užívanie liečivých bylín
 • Dietológia pri „tradičných“ civilizačných ochoreniach akútnych, chronických aj zhubných
 • Príprava obživy zdravým vyváženým spôsobom, tvorba vlastného režimu zdravého stravovania
 • Prvá pomoc pri ochoreniach homeopatikami
 • Preventívna podpora imunity aromaterapiou

DRUHÝ SEMESTER

V druhom semestri sa zaoberáme jemnejším, no ešte jasne pozorovateľným prejavom človeka a to citovým/ emočným prostredím. Veľkú pozornosť venujeme návodom, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s vplyvom prostredia a vzťahmi v ňom v prípade, ak zlyháva komunikácia alebo komunikácia nie je možná. Dotkneme sa dôrazne aj nášho vlastného vplyvu na prostredie a zorientujeme sa v miere našej zodpovednosti za druhých vo vzťahoch k tým, ktorí nám tú zodpovednosť odovzdávajú. Preto sa budeme venovať témam:

 • Vedomá práca s vlastným hospodárením so životnou silou v prípade prieniku rušivých pocitov do telesného prejavu a obhájenie intímnych hraníc.
 • Rozpúšťanie lipnutí a závislostí na citovej úrovni v prípade, ak je zamedzené vonkajšej komunikácii. Miera zodpovednosti sprievodcu, poradcu, liečiteľa a určenie hraníc nášho pôsobenia na iných vo vzťahoch a partnerstvách.
 • Typológia osobnosti človeka, komunikačné prístupy k dospelým i deťom a ich výchova.

TRETÍ SEMESTER

V treťom semestri sa zaoberáme už letmo postrehnuteľnou úrovňou ľudskej bytosti, ktorú často nazývame mentálna alebo „zmyslová“. Tu sme s našimi žiakmi vystavení pozorovaniu, ako vznikajú dogmy. Vyskúšame si na vlastných zážitkoch, ako sa rodia vzorce správania sa, ako držia v pevných štruktúrach spolu a vytvárajú dojem skutočnosti. Naučíme sa ich rozpoznávať a dokonca prepisovať. Overíme si prepojenie a vzájomné pôsobenie jeden na druhého ako aj nás na prostredie a naopak. Otvoríme dvere do vedomej tvorby reality, ktorá utvára náš pozorovateľný život. Preto sa budeme venovať témam:

 • Rozprávky o stvorení sveta, jeho vývoji a konci
 • Morálka – zákony bytia, ich rôznorodá podoba v rôznych spoločenských sústavách
 • Bohovia, druhy viery a skladby stvorenia sveta v kultúrnom vývoji ľudských bytostí
 • Úrovne vnímania aj prejavu ľudskej bytosti, možnosti prepojenia v zdieľaní alebo spolupráci vzájomne aj so širším okolím (empatia, telepatia)
 • Obmedzenia limitmi, ich stanovovanie a prekračovanie – priamy osobný zážitok
 • Kvantova fyzika ako veda, ktorá vysvetľuje pojem „zázrak“

ŠTVRTÝ SEMESTER

Vo štvrtom semestri vstúpime do úrovne, ktorú sa rozhodol nielen priznať ale aj pozorovať len neveľký podiel súčasnej spoločnosti. Najčastejšie ju nazývame „duchovná“. O tejto úrovni je už menej produktívne písať alebo hovoriť, tú treba zažívať. Preto sa pokúšame našim žiakom pomôcť otvoriť bránu do tejto krajiny najhlbšieho zážitku vlastnej posvätnosti našimi návodmi, radami a tipmi ako na to. Viac toho pre žiakov žiaden učiteľ v tejto úrovni urobiť nemôže. Tiež tento semester dbá o vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností s osobnými zážitkami. Preto sa budeme venovať témam:

 • Čo je to meditácia (rozjímanie)? Analýza dejov v našom organizme a ich vplyv na naše správanie počas cvičenia meditácie ako aj na ostatný denný život
 • Úskalia praxe meditácie vo výbere metód, ich užívaní a ich vplyvu na naše vzťahy s prostredím
 • Čo je to „psychedelický“ zážitok, kedy sa dosahuje a na čo slúži?
 • Osoh i úskalia nástrojov na zvyšovanie alebo ovplyvňovanie vedomia
 • Praktické ukážky meditačných techník, poradenstvo pri tvorbe vlastnej metodiky,praktické cvičenia

Skladba náuky druhého stupňa je plynulým nadviazaním na prvý stupeň, ktorú zostavil autor náuky Rozpoznania skutočnosti a prizval si do spolupráce majstrov svojho odboru, ktorí vlastnými životnými skúsenosťami potvrdzujú svoju odbornú spôsobilosť.

Učitelia v druhom stupni „Rozpoznania skutočnosti“.

Leri Švec
Leri Švec
Ruženka Novotová
Ruženka Novotová
Beátka Hlohovská
Beátka Hlohovská
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Deniska Jarábková
Deniska Jarábková
Jelka Miklášová
Jelka Miklášová
Miška Začková
Miška Začková
Monika Balko
Monika Balko
Matej Jurenka
Matej Jurenka
Ľubka Balážová
Ľubka Balážová
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Matej Hlohovský
Matej Hlohovský
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
Zuzana Dzvoníková
Zuzana Dzvoníková
Martin Thám
Martin Thám
Roman Lipták
Roman Lipták
Mery Lomnická
Mery Lomnická
Print Friendly, PDF & Email