Právo a sloboda v rovnováhe

Súčasný spoločenský systém nám umožňuje riešiť naše konflikty so zákonmi a spory vo všetkých oblastiach života tým, že sme odovzdaní alebo sami odovzdáme svoj spor sudcovi, ktorý autoritatívne rozhodne a výkon jeho rozhodnutia zabezpečí exekútor alebo väznica.

Aj Vy máte pocit, že je to mimo Vašej kompetencie a musíte iba čakať ako sa o Vás alebo o Vašej veci rozhodne? Stávate sa súčasťou súdnej mašinérie  a spleti právnych noriem, ktoré si často vyžadujú platenie vysokých súdnych poplatkov a platených advokátov. K tomu právna neistota spočívajúca v rozdielnych rozhodovaniach súdov v rovnakých veciach a dlhé roky sa vlečúce súdne spory, ktoré sa aj po právoplatnom rozhodnutí môžu po uplynutí niekoľkých rokov opätovne od začiatku otvoriť na základe rozhodnutia najvyššieho alebo ústavného súdu, alebo súdov európskeho spoločenstva.

Každému sa môže stať, že poruší vedome alebo z nedbanlivosti zákon, alebo je vtiahnutý do súdneho sporu. Súdy však nemusia byť jediným riešením, pretože je možná aj INÁ CESTA.

Tieto životné situácie je možné riešiť aj aktívne, vo Vašej vlastnej kompetencii, v závislosti od Vášho postoja k nim. A to bez ohľadu na to, či sa to týka priamo Vás, alebo firiem, v ktorých pôsobíte alebo ich vlastníte. Nie je podstatné ani to, či sa už súdite alebo nie.

Spoločenstvo vedomého života Vám ponúka podporu a pomoc pri takomto riešení Vašej aktuálnej životnej situácie. Je to cesta vedomých ľudí, ktorí plne preberajú zodpovednosť za všetko čo sa im deje.

Ak máte pocit, že potrebujete takúto pomoc a naša ponuka Vás oslovila, kontaktujte nás!

Tieto životné situácie je možné riešiť aj:

  • Aktívne

  • Vo Vašej vlastnej kompetencii

  • V závislosti od Vášho postoja k nim

  • A to bez ohľadu na to, či sa to týka priamo Vás, alebo firiem, v ktorých pôsobíte alebo ich vlastníte

  • Nie je podstatné ani to, či sa už súdite alebo nie

Spoločenstvo vedomého života Vám ponúka podporu a pomoc pri takomto riešení Vašej aktuálnej životnej situácie. Je to cesta vedomých ľudí, ktorí plne preberajú zodpovednosť za všetko čo sa im deje. Pomocou skúsených právnikov Vás okrem právnej podpory budeme sprevádzať pri nájdení riešení mimo súdov alebo pri ukončení už existujúcich súdnych sporov.

Ak máte pocit, že potrebujete takúto pomoc a naša ponuka Vás oslovila, kontaktujte nás – javorcikova.katarina@gmail.com

JUDr. Katarína Javorčíkova

Celý svoj profesionálny život som sa venovala právu v rôznych oblastiach. Ako prokurátorka som 12 rokov pôsobila v oblasti trestného práva. Ako sudkyňa odvolacieho súdu som 16 rokov rozhodovala obchodné spory, najmä so špecializáciou na zmenkové právo, a 10 rokov občianskoprávne spory. Prednášala som na rôzne témy pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, Justičnú akadémiu  SR a prestížne vydavateľstvo právnickej literatúry BECK.

Dlhé roky som pôsobila vo vedúcich funkciách v sudcovskej samospráve a v stavovských organizáciách sudcov.  Počas 7 rokov som bola prezidentkou občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“, označovaného ako proreformného, verejného kritika pomerov v justícii.

Spôsob fungovania súdneho systému  na Slovensku detailne ovládam; najmä príčiny jeho nízkej dôveryhodnosti vo verejnosti, neposkytovania súdnej  ochrany v primeranom čase a nedostatočnej právnej istoty v súdnych rozhodnutiach.

Patrila som k prvým študentom Univerzity vedomého života. Okrem rozpoznávacieho ročníka univerzity v roku 2016, som absolvovala aj védny ročník v roku 2017, a v súčasnosti študujem druhý ročník v odbore Etikoterapie. V roku 2018 som sa zapojila aj do štúdia na novootvorenej Škole celistvosti.

Štúdium na Univerzite vedomého života mi umožnilo spoznať iné metódy zlaďovania sporov a riešenia situácii vyžadujúcich si právnu podporu, ako súdnou cestou. Keď sa začala rodiť myšlienka, vytvoriť pre túto komunitu možnosti vyriešiť si aj právne problémy „mimo systém“, cítila som, že toto je projekt, na ktorom sa chcem osobne podieľať.  S Vlasťom Švecom sme projektu dali názov „Právo a sloboda v rovnováhe“, ktorý presne vyjadruje to,  v čom chceme ľuďom na vedomej ceste životom pomáhať.

Vlasto Švec

Napriek tomu, že môj profesijný život vediem inými, kľukatými cestičkami umenia obchodovať, téma Slobody ma zaujala tak veľmi, že som jej úplne podľahol a vo svojom voľnom čase som jej zatiaľ venoval osem rokov poctivého štúdia.

Samotnú teóriu cez autorov-filozofov akými sú napr. John Locke, Ludwig Von Mises, alebo Murray N. Rothhbard sa mi podarilo pochopiť a spolu so štúdiom v Rozpoznávacom ročníku Univerzity vedomého života skĺbiť do ucelenej, kon- zistentnej formy myšlienky Slobody v jej ušľachtilej a úžasnej podstate.

Uvedomil som si, že dlhoročná investícia do vzdelania či už samoštúdiom, alebo v Univerzite dozrela do stavu, kedy by som mohol prispieť svojou troškou do zmeny života každého človeka, ktorý potrebu zmeny pocíti  a je ochotný pre seba niečo spraviť.

Pozrieť sa na okolitý svet inou optikou, znovu objaviť už zabudnutú otázku „Prečo?“ neschádzajúcu nám z pier keď sme boli malí šraci, čo našich rodičov privádzalo do bezmocného zúfalstva. Potom sme sa pýtať prestali, lebo „vraj sme už veľkí“, prijali sme príliš veľa dogiem a právd, indoktrinovaní v systéme založenom na súperení a bojoch.

Chceme Vám ukázať, že máte právo sa pýtať, keď nerozumiete a máte právo byť s odpoveďou nespokojní.

Preto sme spolu s Katkou Javorčíkovou rozbehli projekt s názvom „Právo a sloboda v rovnováhe“, kde sa Vám budeme snažiť priblížiť naše chápanie Slobody a Práva tak ako v nás zrela a dozrela.

Aplikovať toto pochopenie do svojho života, do inej formy riešenia nedorozumení, či sporov, ktoré sme zatiaľ, v tomto unavenom systéme, boli zvyknutí riešiť iba a len súdnou cestou. Táto cesta ale nemusí byť jediná.