Ponúknite svojim zamestnancom netradičné zážitkové vzdelávanie

 • Hľadáte cesty, ako zlepšiť komunikáciu vo firme a posilniť pracovný kolektív?

 • Potrebujete riešiť konflikty efektívne a s obojstrannou spokojnosťou?

 • Chcete podporiť šikovnosť a talent jednotlivcov v pracovnom kolektíve?

 • Zaujímajú vás spôsoby prevencie vyhorenia a ako obnoviť energetický potenciál pracovníkov?  

 • Radi by ste  rozvíjali kreatívne myslenie a zodpovedné rozhodovanie kľúčových zamestnancov?

Osobnostný rast a rozvoj

 • Komunikácia ako nástroj rastu firmy
 • Vedomý konflikt
 • Náš zákazník, náš tyran (?)
 • Strach ako nástroj pre osobný posun
 • Rovnováha vzťahov na pracovisku
 • Dosahovanie cieľov

Starostlivosť o telo a podpora zdravia

 • Zdravé stravovanie
 • Zdravý sed a ergonómia pracovného priestoru
 • Jóga
 • Behaj ako lovec!
 • Zdravá chôdza, zdravé chodidlo

Obnova energetického potenciálu a prevencia vyhorenia  

 • Kreatívne tvorenie
 • Otužovanie
 • Meditačno-relaxačné pobyty
 • Cyklický TIME – management
 • Psychosomatika
 • Emočná rovnováha
 • Energetický potenciál dychu
 • Psychohygiena

Netradičné teambuildingy a firemné akcie

 • Prírodné staviteľstvo
 • Bylinkovanie
 • Otužovanie
 • Aromaterapia
 • Ženské kruhy
 • Včelárstvo
 • Prežitie v divočine
 • Kováčska dielňa
 • Chôdza po žeravom uhlí
 • Muzikoterapia

V Univerzite som pochopil svoj  postoj vo vnímaní spolupracovníkov a získal som nástroje na to, ako ho efektívne cez vedomú  komunikáciu nastaviť v obojstranný prospech. Uvedomil som si tiež dôležitosť významu vety „Všetci máme rovnakú hodnotu“  a naučil sa ju využívať pri upevňovaní pracovného kolektívu. Vzdelávanie mi tiež pomohlo pochopiť a zmeniť v sebe veci, ktoré mi bránili v efektivite práce, ako netrpezlivosť či nepozornosť.

Vlastimil Švec

Vlastimil Švec, Your Content Goes Here

UVŽ ma naučila základ, rozpoznávať kedy nás ovláda ego a kedy sa rozhodujeme z pozície srdca. Dôležité pre manažéra je poznať seba, svoje tiene a kedy nás ovláda ego, ale na druhej strane rozpoznať to na druhých, kedy nie sú autentický a jednajú z pozície strachu a obáv. Mne osobne to veľmi pomohlo viac pochopiť druhých ľudí, chápat ich jednanie a prijať to.

Ivana Molnárová, Profesia.sk

Ivana Molnárová, Profesia.sk

Kto sme?

Univerzita Vedomého života, n.o. sa zameriava na vzdelávanie a podporu ľudského potenciálu.  

Máme viac ako 300 študentov v 5 mestách na Slovensku.  Našich besied a seminárov sa zúčastnilo viac než 1000 ľudí …

Rozvíjame osobnosť človeka ako celku – po jeho fyzickej, duševnej i duchovnej stránke. Prinášame kurzy zamerané na komunikáciu, spoluprácu, rozvoj kreatívneho myslenia, aktívny oddych a mnohé ďalšie. Učíme, ako naplno prevziať zodpovednosť za vlastný život, zverené úlohy ako aj za svoje okolie.

Naše kurzy sú zážitkové, pretože len formou prežitia situácii je možné aplikovať získané znalosti do každodenného života.

S našim vzdelávaním prinesiete svojim pracovníkom skutočnú hodnotu, ktorú obojstranne oceníte. Podporíte ich osobný rast, zvýšite výkonnosť a tiež prispejete k dosiahnutiu celkovej spokojnosti a rastu firmy.

Univerzita vedomého života – vzdelávanie cez zážitok

Ak Vás naša ponuka zaujala a mali by ste záujem o ďalšie informácie, kontaktuje nás, na všetky otázky radi odpovieme.

Braňo Rybička
brano@vedomaskola.sk
0949 502 174

Print Friendly, PDF & Email