Vytvárame prostredie vo firmách, ktoré je založené na vzájomnej podpore a spolupráci všetkých zúčastnených strán – vedenia, managementu a pracovníkov.

Vzdelávame pracovníkov so zámerom, aby dosiahli ROZVAHU na fyzickej, emočnej i mentálnej úrovni.

Zmeňte atmosféru a energiu aj vo Vašej firme!

HLAVNÉ TÉMY, S KTORÝMI PRACUJEME:

 • prijatie skutočnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia,
 • komunikácia na úrovni rovnocenného partnerstva,
 • riešenie konfliktov stratégiou WIN – WIN,
 • ako spolupracovať a vyjadrovať svoj názor,
 • ako v sebe objavovať a meniť naučené vzorce správania, ktoré sabotujú spoluprácu jedinca i tímu,
 • ako prekonávať strachy či obavy,
 • ako objaviť v sebe skutočný potenciál a využívať ho,
 • ako odolávať tlaku bez nutného protitlaku (zvládanie stresu),
 • ako uchopiť zodpovednosť za svoje zdravie – ergonómia, strava, pohyb,
 • ako v sebe spoznať skutočnú hodnotu.

ROZVOJ OSOBNOSTI A RAST KOLEKTÍVU

 • Komunikácia ako nástroj rastu firmy
 • Vedomý konflikt
 • Náš zákazník, náš tyran (?)
 • Strach ako nástroj pre osobný posun
 • Rovnováha vzťahov na pracovisku
 • Dosahovanie cieľov

STAROSTLIVOSŤ O TELO A ZDRAVIE

 • Zdravé stravovanie
 • Zdravý sed a ergonómia pracovného priestoru
 • Jóga
 • Behaj ako lovec!
 • Zdravá chôdza, zdravé chodidlo

REŠTART ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU

 • Kreatívne tvorenie
 • Otužovanie
 • Meditačno-relaxačné pobyty
 • Cyklický TIME – management
 • Psychosomatika
 • Emočná rovnováha
 • Energetický potenciál dychu
 • Psychohygiena

NETRADIČNÉ AKCIE A TEAMBUILDINGY

 • Prírodné staviteľstvo
 • Bylinkovanie
 • Otužovanie
 • Aromaterapia
 • Ženské kruhy
 • Včelárstvo
 • Prežitie v divočine
 • Kováčska dielňa
 • Chôdza po žeravom uhlí
 • Muzikoterapia

REFERENCIE: 

„V Univerzite som pochopil svoj  postoj vo vnímaní spolupracovníkov a získal som nástroje na to, ako ho efektívne cez vedomú  komunikáciu nastaviť v obojstranný prospech. Uvedomil som si tiež dôležitosť významu vety „Všetci máme rovnakú hodnotu“  a naučil sa ju využívať pri upevňovaní pracovného kolektívu. Vzdelávanie mi tiež pomohlo pochopiť a zmeniť v sebe veci, ktoré mi bránili v efektivite práce, ako netrpezlivosť či nepozornosť.“

Vlastimil Švec, HAGAARD:HAL Nitra

Univerzita vedomého života ma naučila základ, rozpoznávať kedy nás ovláda ego a kedy sa rozhodujeme z pozície srdca. Dôležité pre manažéra je poznať seba, svoje tiene a kedy nás ovláda ego, ale na druhej strane rozpoznať to na druhých, kedy nie sú autentickí a jednajú z pozície strachu a obáv. Mne osobne to veľmi pomohlo viac pochopiť druhých ľudí, chápať ich jednanie a prijať to.

Ivana Molnárová, CEO, Profesia.sk

ZAŽITE ZMENU AJ VO VAŠEJ FIRME!

Ozvite sa nám a radi sa s Vami stretneme!

Branislav Rybička

obchod@vedomaskola.sk

0949 502 174