NEBOJME SA UČIŤ SVOJE DETI DOMA

Projekt pre podporu rodičov a detí v domácom vzdelávaní vytvorený v spolupráci s Univerzitou vedomého života, n.o.

Univerzita vedomého života, n.o. sa rozhodla podporiť snahu nadšencov domáceho vzdelávania detí na Slovensku. Prírodná družina buduje vrámci Slovenskej republiky priestory, kde vytvára zázemie pre socializáciu detí v domácom vyučovaní. Rodičom je poskytovaný priestor na vzájomné spoznávania, výmenu svojich skúseností s vyučovaním. Organizujeme tiež prednášky, dielne (workshopy), na ktorých pomáhame zvyšovať kvalifikáciu našich odvážnych rodičov učiteľov.

V našich prírodných družinách je možné ponechať deti pod dohľadom našich sprievodcov úplne samostatne na taký dlhý čas, ako si rodičia sami určia. Sme pripravení poskytnúť starostlivosť spojenú s náukou aj na takú časť dňa, ako ju zabezpečuje súčasný školský systém. Našim zámerom je vytvoriť spoločenstvo rodičov, priateľov a detí domáceho vzdelávania, ktoré svojou komunitnou podporou prispeje k rozšíreniu tohto spôsobu vzdelávania v Slovenskej republike.

Prvý a ukážkový projet prírodnej družiny, ktorý podporujeme je KLUB ORIEŠKOVO, ktorý úspešne funguje v obci Dolné Orešany . Kontakt tel. 0918 058 735 , email : kluborieskovo@gmail.com , Facebook stránka TU

Pokiaľ Vás naše zámery zaujali a chcete sa dozvedieť viac, prosím dožadujte sa bližších informácií o organizačných veciach ako i o finančných nárokoch u správcu projektu Vlastimila Šveca na telefónnom čísle 0948/ 397 199 alebo elektronickou poštou na adrese: prirodnadruzina@vedomaskola.sk . Tiež privítame ak by ste sa na projekte chceli zúčastniť svojou podporou, pomocou akéhokoľvek druhu. Čakáme na Vaše návrhy.

Tu si môžete stiahnuť brožúrku o Prírodnej družine vo formáte PDF