Rozvrh pre 3. ročník –  1. semester  2020/2021

DUCHOVNÉ TELO – Platný od 1.9.2020

Duchovné telo je záverečným semestrom 3-ročného štúdia rozpoznania skutočnosti. Nadväzuje výrazne aj na 1.ročník, vrátime sa opäť k PRAVDE a k rozdielu medzi EGOM a TVORIVÝM VEDOMÍM. Tento krát zážitkovou formou. Zámer duchovného semestra je priblížiť Vám spojenie s tvorivým vedomím a zvedomenie si vyšších úrovni vnímania ľudskej bytosti.

Prehľad termínov: 

  • 21. 2. 2021 –  MEDITÁCIA A JEJ ÚLOHA V ŽIVOTE – vyučuje Leri Veleslav Švec – Trnava
  • 9.4. – 11. 4. 2021 – VÍKENDOVKA V PRÍRODE – vyučuje Veronika Garbanová, Adam Blážo, Katarína Žubra Žubretovská
  • 29. 5. 2021 –  TRANSCENDENTNÁ A DYNAMICKÁ MEDITÁCIA  vyučuje Nikola Laňková a Matej Jurenka – Trnava
  • 18. 6. – 20. 6. 2021 – VÍKENDOVKA NA MURÁNI – Záverečný obrad rozpoznania skutočnosti – vyučuje Bea Hlohovská a Branislav Rybička

Semester začneme 21. februára 1. vyučovacím dňom MEDITÁCIA A JEJ ÚLOHA V ŽIVOTE s Lerim Švecom v TRNAVE (pokiaľ to naradenia umožnia).

Vysvetlíme si, čo je to meditácia, aké sú jej druhy prevedenia a čím nám môže byť osožná. Porozprávame sa o vedomej smrti, mimozmyslových i mimotelových zážitkoch a spomenieme si aj psychedeliká – čo prinášajú a čo odnášajú.

Nasleduje VÍKENDOVKA V PRÍRODE – 10. 4. – 11. 4. 2021 – Veronika Garbanová, Adam Blážo, Katarína Žubra Žubretovská

Táto víkendovka bude o ZÁŽITKU. Študenti budú vystavení konfrontácii s vlastnou mysľou. Zažijete mini pobyt v tme a tichu. Lektori Vám okrem zážitku sprostredkujú taktiež náuku – ako pracovať s rozrušením mysle. Večer Vás čaká praktické cvičenie – vedomá snová realita.

V nedeľu si zažijete hlboké precítenie prítomnosti – SPRÍTOMNENIE SKRZE TELO so Žubrou. Dozviete sa a vyskúšate si ako používať telo ako nástroj – bránu k prítomnému okamihu. Uchopenie tejto zručnosti nás vie dostať do stavov rozšíreného vedomia. Je taktiež obrovským pomocníkom v bežnom živote pri práci s emóciami a pomáha nám predchádzať prepadom citovými bludnými vírmi.

Pre plnohodnotný zážitok je nutný príchod na miesto určenia (predbežne duchovné centrum Prameň Života pri obci Lovinobaňa) už v piatok večer. Začiatok programu bude v sobotu ráno.

29. mája 2021 pokračujeme 4. vyučovacím dňom TRANSCENDENTNÁ A DYNAMICKÁ MEDITÁCIA s Matejom Jurenkom a Nikou Laňkovou

Počas tohto vyučovacieho dňa si prejdeme oboma typmi meditácie. Vyskúšame si meditačné cvičenia s prístupom pozorovateľa (transcendentný prístup) i s prístupom spolotvorcu (dynamický prístup). Pohovoríme si o tom aký mocný nástroj je naša pozornosť a ako ju vedome usmerňovať, v meditácii i v živote. Aký je význam ticha a čo spraviť pre to, aby sme v tom tichu mohli naozaj spočinúť. A ako nám môže pomôcť dynamická meditácia, keď to ticho mysle nevieme nájsť 🙂

Zavŕšením duchovného semestra ako aj 3-ročného štúdia rozpoznania skutočnosti je VÍKENDOVKA NA MURÁNI, ktorá sa uskutoční 18. – 20. júna 2021 s Beatkou Hlohovskou  a Braňom Rybičkom.  Počas tejto víkendovky nás čaká záverečný obrad rozpoznania skutočnosti. Pripravte sa na magický zážitok a zasvätenie do čara skrytých svetov v sprievode znalcov. Víkend bude ukončený odovzdávaním osvedčení o absolvovaní štúdia. Taktiež si pripomenieme význam jedinečnosti jednotlivca  a duchovnú silu spolupráce a zdieľania. Pretože o tom je Univerzita vedomého života. Ako objaviť a rozvíjať svoju vnútornú krásu – jedinečnosť jednotlivca a zdieľať ju s okolím.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa výuky a jej obsahu, kontaktujte prosím vedúceho semestra:

NIKOLA LAŇKOVÁ – NIKA@VEDOMASKOLA.SK

Termíny a miesta výuky získate samostatne od študijného oddelenia emailom.