• Milí študenti,

   aktuálne na celom Slovensku prebiehajú opatrenia v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu COVID-I9.

   Nakoľko Ministerstvo zdravotníctva vydalo vyhlášku, ktorou zakazuje všetky podujatia od 10. marca až do odvolania, výuka a odborné dielne sú zrušené minimálne do tohto dátumu pre všetky ročníky štúdia Rozpoznanie skutočnosti. 
   Do akej miery sa nariadenie zmení, či sa predĺži, alebo naopak skráti, nevieme bohužiaľ v tomto momente predikovať, preto vás prosíme o pochopenie.
   Kompletné informácie k situácií nájdete na stránkach Ministerstva zdravotníctva: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

   Na náhradných termínoch a taktiež na spôsobe náhrady pracujeme a budeme vás informovať.

   Ďakujeme za pochopenie. 🙂

   Študijné oddelenie Univerzity vedomého života, n.o.

   studium@vedomaskola.sk

Rozvrh pre 2. ročník / letný semester – EMOČNÉ TELO

 • Prosíme, aby ste dodržiavali termíny svojej kmeňovej triedy, do ktorej ste boli zaradení!
 • V prípade, že vám nevyhovuje vyučovanie v danom termíne, riešime náhradné termíny vždy individuálne na základe emailovej alebo telefonickej dohody. Ďakujeme za pochopenie.
 • Vyučovací deň je vždy od 9:00 do 19:00. Prestávky na obed si dohadujete s učiteľom. V niektorých mestách (napr. Trnava – NAŠA ČAROVŇA) je možné obedy objednávať, budete upozornení v pripomínajúcom emaily pred výukou.
 • Odporúčame na vyučovanie prísť v dostatočnom predstihu, aby ste sa stihli naladiť a výuka mohla začať presne.
 • Informácie k vyučovaniu pripomíname vždy minimálne týždeň pred konaním výuky.
 • So sebou si prineste pohodlný vankúšik, niečo pod zub, písacie potreby, pohodlné oblečenie, prípadne prezuvky.

Trieda Žilina/Banská Bystrica:

 • 29.2.2020 Žubra, ALMA štúdio : Janka Kráľa 7, Žilina
 • 7.3.2020, Martin Thám, ALMA štúdio : Janka Kráľa 7, Žilina
 • 18.4.2020, Beátka Hlohovská, K-dance, tanečné štúdio, Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
 • 25.4.2020, Leri Švec, K-dance, tanečné štúdio, Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
 • 3.5.2020, Roman Lipták, K-dance, tanečné štúdio, Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
 • 23.5.2020, Zuzka Dzvoníková, ALMA štúdio : Janka Kráľa 7, Žilina

Trieda TRNAVA I.

 • 1.3.2020 Žubra, ZDRAVA JOGA, Suchovská cesta 5, Trnava
 • 14.3.2020, Martin Thám, ZDRAVA JOGA, Suchovská cesta 5, Trnava
 • 19.4.2020, Beátka Hlohovská, Naša Čarovňa, Šrobárova1,Trnava
 • 26.4.2020, Leri Švec, Miesto bude upresnené, Trnava
 • 23.5.2020, Roman Lipták,  Naša Čarovňa, Šrobárova1,Trnava
 • 30.5.2020, Zuzka Dzvoníková,  ZDRAVA JOGA, Suchovská cesta 5, Trnava

Trieda TRNAVA II.

 • 14.3.2020 Žubra, MYoga, Ludvika van Beethovena 29, Trnava
 • 15.3.2020, Martin Thám, ZDRAVA JOGA, Suchovská cesta 5, Trnava
 • 2.5.2020, Beátka Hlohovská, Naša Čarovňa, Šrobárova1,Trnava
 • 3.5.2020, Leri Švec, Naša Čarovňa, Šrobárova1,Trnava
 • 24.5.2020, Roman Lipták,  Naša Čarovňa, Šrobárova1,Trnava
 • 31.5.2020, Zuzka Dzvoníková,  ZDRAVA JOGA, Suchovská cesta 5, Trnava