ROZVRH pre 2. ročník 

Školský rok 2021/22

Informácie pre študentov

O čom bude 2. ročník – zimný semester? 

Obsah semestra nájdete pod týmto odkazom: https://vedomaskola.sk/fyzicke-telo/

Aká je výška prvého školského poplatku za rok 2021/22? 

Študent potrebuje uhradiť školský poplatok 130€ na účet UVŽ: FIO Banka a.s., IBAN SK9083300000002501132609 s vlastným variabilným symbolom a do poznámky uviesť ročník, meno a priezvisko študenta. Číslo svojho variabilného symbolu a stav svojho školského poplatku môžeš zistiť na Študijnom oddelení.

Dokedy potrebujem uhradiť školský poplatok? 

Študijný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 31. júla 2021.

Koľko vyučovacích dní má 2. ročník? 

Druhý ročník pozostáva dokopy z 12 vyučovacích dní – zimný semester tvorí 6 vyučovacích dní a letný semester tvorí tiež 6 vyučovacích dní.

Ako prebieha vyučovanie v 2. ročníku? 

Vyučovanie v 2. ročník prebieha formou jednodňového vyučovania od 9:00 do 19:00, v sobotu alebo v nedeľu, podľa rozvrhu vašej triedy.

Bude vyučovanie v 2. ročníku prebiehať aj v piatok?

Nie. Vyučovanie v 2. ročníku bude prebiehať iba v sobotu alebo v nedeľu.

Budú v 2. ročníku aj víkendovky? 

Áno. V 2. ročníku Vás čakajú dve víkendovky. V zimnom semestri sa uskutoční jedno víkendové vyučovanie v decembri 2021 a v letnom semestri sa uskutoční druhé víkendové vyučovanie vo februári 2022.

V ktorej triede budem v 2. ročníku študovať? 

Študenti sú priradení do triedy v meste, v ktorom študovali. V prípade, ak sa v niektorom meste nenazbieral dostatočný počet študentov pre otvorenie druháckej triedy, študenti sú priradení do triedy, ktorá je najbližšie od mesta, v ktorom študovali 1. ročník.

Ako zistím, do ktorej triedy patrím? 

Túto informáciu Vám ochotne poskytne naše Študijné oddelenie.

Kde sa dočítam o pravidlách pre študenta?

Viac informácii o podmienkach štúdia: Smernice pre študenta

PREDBEŽNÝ ROZVRH 2. ročníka na rok 2021/22 

O konečnej podobe rozvrhu s miestami výuky a bližšími informáciami o vyučovaní Vás budeme informovať po uhradení Vašej predplatby najneskôr 2 týždne pred začiatkom vyučovania. Organizácia vyučovania závisí od skutočne uhradených predplatieb za vyučovanie do tohoto termínu.

Rozvrh pre študentov

O konečnej podobe rozvrhu s miestami výuky a bližšími informáciami o vyučovaní Vás budeme informovať po uhradení Vašej predplatby najneskôr 2 týždne pred začiatkom vyučovania.

2. ročník – Zimný semester – Fyzické telo

SEPTEMBER 2021

Téma dňa: SPRÁVNE DRŽANIE TELA – vedomé udržiavanie tela v zdravom stave

11. 9. 2021 – Trnava 1 + Nové Zámky: ZDRAVÁ JOGA, Suchovská cesta, Trnava

12. 9. 2021  – Trnava 2: ZDRAVÁ JOGA, Suchovská cesta, Trnava

18. 9. 2021 – Bratislava 1 (BA1+BA2b): MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava

19. 9. 2021 – Bratislava 2: (BA2a + ONLINE TRIEDA): MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava

26. 9. 2021 – Žilina + Banská Bystrica + Košice: ALMA, Janka Kráľa 7, Žilina

OKTÓBER 2021

Téma dňa: TELESNÉ ZRUČNOSTI – praktiky na zmenu telesných obmedzení

9. 10. 2021 – Bratislava 1 (BA1+BA2b): MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava

10. 10. 2021 – Bratislava 2 (BA2a + ONLINE TRIEDA): MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava

16. 10. 2021 – Trnava 1 + Nové Zámky: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (bývalá Zdravá jóga), Suchovská 5, 917 01 Trnava

17. 10. 2021 – Trnava 2: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (bývalá Zdravá jóga), Suchovská 5, 917 01 Trnava

24. 10. 2021 – Žilina + Banská Bystrica + Košice: ALMA, Janka Kráľa

NOVEMBER 2021

Téma dňa: ZÁKLADY STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE – prevencia zdravia v prirodzenom prostredí 

13. 11. 2021 – Bratislava 1 (BA1+BA2b): MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava
14. 11. 2021 – Bratislava 2 (BA2a + ONLINE TRIEDA): MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava
20. 11. 2021 – Trnava 1 + Nové Zámky: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (bývalá Zdravá jóga), Suchovská 5, 917 01 Trnava
21. 11. 2021 – Trnava 2: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (bývalá Zdravá jóga), Suchovská 5, 917 01 Trnava
28. 11. 2021 – Žilina + Banská Bystrica + Košice: ALMA, Janka Kráľa 7, Žilina

DECEMBER/JANUÁR 2021

Téma dňa: ZDRAVÁ VÝŽIVA – základné princípy zdravého postoja k stravovaniu

4. – 5. 12. 2021 – Bratislava 1 (BA1+BA2b + ONLINE TRIEDA): Naša Čarovňa, Šrobárova 1, Trnava

11. – 12. 12. 2021 – Bratislava 2 (BA2a): ZRUŠENÉ

18. – 19. 12. 2021 – Trnava 2: Čaropriestor, ul. Veternícka, Kremnica

15. – 16. 1. 2022 – Trnava 1 + Nové Zámky: Čaropriestor, ul. Veternícka, Kremnica

22. – 23. 1. 2022 – Žilina + Banská Bystrica + Košice: Čaropriestor, ul. Veternícka, Kremnica

DECEMBER/JANUÁR 2022

 Téma dňa: PRÍRODNÉ LIEČITEĽSTVO – liečba civilizačných i chronických ochorení

8. 1. 2022 – Bratislava 1 (BA1+BA2b): ONLINE, Bea Hlohovská
9. 1. 2022 – Bratislava 2 (BA2a + ONLINE TRIEDA): ONLINE, Bea Hlohovská
12. 12. 2021 – Trnava 1 + Nové Zámky: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (bývalá Zdravá jóga), Suchovská 5, 917 01 Trnava
16. 1. 2022 – Trnava 2: ONLINE, Matej Hlohovský
19. 12. 2021 – Žilina + Banská Bystrica + Košice: ALMA, Janka Kráľa 7, Žilina

2. ročník – Letný semester – Citové telo

FEBRUÁR 2022

Téma dňa: ÚVOD DO CITOVÉHO TELA – úvod do vnútorného sveta človeka

6. 2. 2022 – Bratislava (BA1+BA2a+BA2b+ONLINE TRIEDA): MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava

12. 2. 2022 – Trnava 1 (TR + Nové Zámky): Zdravotnícke zariadenie Kaloka (Zdravá joga), Suchovská cesta, Trnava

13. 2. 2022 – Trnava 2: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (Zdravá joga), Suchovská cesta, Trnava

20. 2. 2022 – Žilina (Banská Bystrica + Košice): ALMA, Janka Kráľa 7, Žilina

MAREC 2022

HRANICE OSOBNÉHO PRIESTORU – práca s prichádzajúcim rozrušením

6. 3. 2022 – Bratislava (BA1+BA2a+BA2b+ONLINE TRIEDA)MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava

12. 3. 2022 – Trnava 1 (+ Nové Zámky): Zdravotnícke zariadenie Kaloka (Zdravá joga), Suchovská cesta, Trnava

13. 3. 2022 – Trnava 2: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (Zdravá joga), Suchovská cesta, Trnava

20. 3. 2022 – Žilina (Banská Bystrica + Košice): ALMA, Janka Kráľa 7, Žilina

APRÍL 2022

STRES V DENNOM ŽIVOTE (ROZVÁŽNY POSTOJ V ZÁŤAŽOVEJ SITUÁCII – techniky na upokojenie, napätia v záťažovej situácii

3. 4. 2022 – Bratislava (BA1+BA2a+BA2b+ONLINE TRIEDA)MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava

9. 4. 2022 – Trnava 1 (+ Nové Zámky): Zdravotnícke zariadenie Kaloka (Zdravá joga), Suchovská cesta, Trnava

10. 4. 2022 – Trnava 2: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (Zdravá joga), Suchovská cesta, Trnava

10. 4. 2022 – Žilina (Banská Bystrica + Košice): ALMA, Janka Kráľa 7, Žilina

APRÍL/MÁJ 2022

CITOVÁ (NE)ZÁVISLOSŤ – liečenie chorobných citových prejavov duše

1. 5. 2022 – Bratislava (BA1+BA2a+BA2b+ONLINE TRIEDA)MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava

7. 5. 2022 – Trnava 1 (TR + Nové Zámky): Naša Čarovňa, Šrobárova 661/1, Trnava

8. 5. 2022 – Trnava 2: Zdravotnícke zariadenie Kaloka (Zdravá joga), Suchovská cesta, Trnava

15. 5. 2022 – Žilina (ZL + Banská Bystrica+ Košice): ALMA, Janka Kráľa 7, Žilina

MÁJ/JÚN 2022

 TYPOLÓGIA OSOBNOSTI – povahopis osobnosti + AUTORITA VO VZŤAHOVOM SVETE – Zručné pôsobenie vo vedúcej úlohe

ZRUŠENÉ   21. – 22. 5. 2022 – Bratislava (BA1+BA2a+BA2b+ONLINE TRIEDA): MOVEMENT LAB, Drieňová 81/40, Bratislava  –  ZRUŠENÉ

28. – 29. 5. 2022 – Trnava 1 (TR + Nové Zámky): Zdravotnícke zariadenie Kaloka (Zdravá joga), Suchovská cesta, Trnava

4. – 5. 6. 2022 – Trnava 2: Naša Čarovňa, Šrobárova 661/1, Trnava

11. – 12. 6. 2022 – Žilina (ZL + Banská Bystrica + Košice): ALMA, Janka Kráľa 7, Žilina – ZRUŠENÉ